ï»? 鐧惧濮擄細鏈卞鐨勮捣婧愩€佹湵濮撶殑鏉ュ巻銆佹湵濮撶敺瀛╄捣鍚嶃€佹湵濮撳コ瀛╄捣鍚?

pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ

逸名ç½?在线取名、在线起名、免费测名、婴儿宝宝起å?/title> <link href="http://bjx.makebaodi.com/css/top.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link href="http://bjx.makebaodi.com/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link rel="icon" href="http://bjx.makebaodi.com/images/favicon.ico" type="image/x-icon"/> <script src="http://bjx.makebaodi.com/js/Index.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://bjx.makebaodi.com/js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> </head> <h1><a href="http://makebaodi.com/">pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a></h1> <div style="position:absolute; width:23px; height:11px; top:26px; left:595px"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/new.gif" width="23" height="11"></div> <div id=body_m > <table width="900" height="28" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="5" background="http://bjx.makebaodi.com/images/top_r1_c1.jpg"></td> <td width="890" background="http://bjx.makebaodi.com/images/top_r1_c3.jpg"><table width="880" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><script type="text/javascript" src="http://wwww.makebaodi.com/checkfiles/member.asp" charset="gb2312"></script></td> <td><div align="right"><a href="http://www.makebaodi.com/User/User_StartPay.asp" target="_blank">在线充å€?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service.asp" target="_blank">客服中心</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/userinf/User_Login.asp" target="_blank">会员专区</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/navigation.asp" target="_blank">站点地图</a> </div></td> </tr> </table></td> <td width="5" background="http://bjx.makebaodi.com/images/top_r1_c2.jpg"></td> </tr> </table> <table width="900" height="100" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="203"><a href="/"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/logo.jpg" width="203" height="78" border="0"></a></td> <td width="757"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color:#CCCCCC"> <tr> <td width="29" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/quming.jpg" width="19" height="34"></td> <td height="20"><a href="http://www.makebaodi.com/Babyname/index.asp" target="_blank">婴儿起名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/online_4.asp" target="_blank">产品取名</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/chesuan.jpg" width="19" height="34"></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/self_ZhuGe.asp" target="_blank">诸葛神签</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/self_co.asp" target="_blank">公司测名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article.asp?ClassID=61" target="_blank">中华风水</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/zhis.jpg" width="19" height="34"></td> <td colspan="3"><a href="http://www.makebaodi.com/surname/default.asp" target="_blank">ç™?å®?å§?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_16.asp" target="_blank">网络域名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/online_7.asp" target="_blank">个性网å?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class60/60_Index.html" target="_blank">历史今天</a></td> </tr> <tr> <td width="130" height="20"> <a href="http://www.makebaodi.com/online_3.asp" target="_blank">公司起名</a> | <a href="http://ename.makebaodi.com/" target="_blank">起英文名</a></td> <td width="200"><a href="http://www.makebaodi.com/Tname/index.asp" target="_blank">个人测名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/self_ename.asp" target="_blank">测英文名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_3.asp" target="_blank">æµ?å…?å­?/a></td> <td colspan="3"><a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_2.asp" target="_blank">é˜?é˜?åŽ?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class6/6_Index.html" target="_blank">姓名学堂</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class8/8_Index.html" target="_blank">名字趣闻</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class20/20_Index.html" target="_blank">现代命名</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/remen.jpg" width="19" height="34"></td> <td height="22"><a href="http://www.makebaodi.com/newpoem/" target="_blank">è—?å¤?è¯?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class60/60_Index.html" target="_blank">历史今天</a></td> <td rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/chaxun.jpg" width="19" height="34"></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/Celeb/default.asp" target="_blank">æŸ?å?äº?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_5.asp" target="_blank">ç»?çº?åº?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Festival/index.asp" target="_blank">çœ?å?æ—?/a></td> <td rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/pindao.jpg" width="19" height="34"></td> <td width="191"><a href="http://www.makebaodi.com/tools/wordtospell.asp" target="_blank">粤语发音</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/dict/index.asp" target="_blank">字典频道</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/glolist.asp" target="_blank">词典频道</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/gaiming.jpg" width="19" height="34"></td> <td width="57"><a href="http://www.makebaodi.com/online_2.asp" target="_blank">成人改名</a></td> </tr> <tr> <td height="22"><a href="http://www.makebaodi.com/Tools/tools_17.asp" target="_blank">设计图章</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/funname/index.asp" target="_blank">趣味人名</a></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/SameName/index.asp" target="_blank">æ‰?å?å?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Tools/tools_9.asp" target="_blank">æŸ?ç”?æ—?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/company/search_index.asp" target="_blank">公司查询</a></td> <td><a href="http://cy.makebaodi.com" target="_blank">成语频道</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/poems/index.asp" target="_blank">诗词频道</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/miyu/index.asp">谜语频道</a></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class20/20_Index.html" target="_blank">现代命名</a></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="176" height="40" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r2_c1.jpg"> </td> <td width="724" height="45" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r2_c2.jpg"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="20"> </td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/index.html" class="white">首页</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/ZupuList.aspx" class="white">姓氏族谱</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/Myzupu.aspx" style="cursor:pointer" class="white">我的族谱</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/List.aspx" class="white">百家å§?/a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/UserAdd.aspx" class="white">登记姓名</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://www.makebaodi.com/mr/list.asp" target="_blank" class="white">百家姓名äº?/a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://www.makebaodi.com/bar/n.asp?/=%D1%B0%B8%F9%CE%CA%D7%E6&id=71" target="_blank" class="white">百家姓贴å?/a></div></td> <td width="20"> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="9" colspan="2" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r3_c2.jpg"></td> </tr> <tr> <td height="36" colspan="2" background="images/baijiaxing_r4_c2.jpg"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="30"><div align="center"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/index_r24_c15.jpg" width="10" height="10" /></div></td> <td width="193"><span class="size14 ct">逸名网百家姓频道现已收录:</span> </td> <td width="300" align="left" class="size14"><span id="top_SP_Num" class="liston">1582</span> 个姓æ°? <span id="top_SP_ZUPU" class="liston">7128</span>个族è°?/td> <td width="195"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/index_r9_c5.jpg" width="5" height="5" />   <a style="color:#0066CC; cursor:pointer;" href="http://bjx.makebaodi.com/UserInfo.aspx"> 我的信息</a></td> <td width="30"><div align="center"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/index_r9_c5.jpg" width="5" height="5" /></div></td> <td width="149" align="left"><a href="http://www.makebaodi.com/mr/list.asp" style="color:#0066CC">点击进入名人频道</a></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24" colspan="2" background="http://bjx.makebaodi.com/images/AddFamily_r3_c6.jpg"> </td> </tr> </table> <input name="HD_ID1" type="hidden" id="HD_ID1" value="94" /> <input name="HD_Type" type="hidden" id="HD_Type" /> <input name="HD_TYPE1" type="hidden" id="HD_TYPE1" /> <input name="HD_ID" type="hidden" id="HD_ID" /> <input id="HD_Content" type="hidden" /> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td width="645" valign="top"> <table width="645" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="150" > <img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c6.jpg" alt=""/> </td> <td > </td> <td width="300"> <table> <tr> <td align="right" width="290" height="30" background="http://bjx.makebaodi.com/images/AddFamily_r2_c3.jpg"> <table> <tr> <td> <input name="txtdisc" type="text" id="txtdisc" style="width:110px;" value="请输入搜索姓æ°? onfocus="if(value=='请输入搜索姓æ°?) {value=''}" onblur="if (value=='') {value='请输入搜索姓æ°?}" onkeyup="searchSuggest1();" autocomplete="off" maxlength="8" /> <div id="search_suggest" style="display:none"></div> </td> <td> <img src="http://bjx.makebaodi.com/images/AddFamily_r2_c4.jpg" onclick="GOTO();" style="cursor:pointer"> <script type="text/javascript"> function document.onkeydown() { //使用document.getElementById获取到按钮对è±? var button = document.getElementById('ButtonId'); if(event.keyCode == 13) { GOTO(); event.returnValue = false; } } </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table><br /><br /> <table style="width: 630px; height:94px;border-bottom:1px dashed #cccccc;"> <tr> <td rowspan="3" style="width:88px; background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c2.jpg);"> <span style="font-size:50px; font-weight:900; color:Black">æœ?/span> </td> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c3.jpg" alt=""/></td> <td width="100"><span style="font-size:12px;">拼音ï¼? Zhu</span></td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c4.jpg" alt=""/></td> <td width="130"><span style="font-size:13px;">古代排名ï¼? <span id="SP_GDPM">ç¬?3å?/span></span></td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c5.jpg" alt=""/></td> <td width="130"><span style="font-size:13px;">现代排名ï¼? <span id="SP_XDPM">ç¬?7å?/span></span></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c11.jpg" alt=""/></td> <td width="200"><span style="font-size:12px;">更新时间ï¼? 2011-5-31 17:30:00</span></td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c12.jpg" alt=""/></td> <td width="170"><span style="font-size:13px;">浏览次数ï¼? <script type='text/javascript'>AjaxGetHits("DIV_Hits");</script> <span id="DIV_Hits"></span>æ¬?/span></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r4_c14.jpg" alt=""/></td> <td width="100"> <table> <tr> <td> <span style="font-size:12px;">姓氏人数ï¼?</span> </td> <td> <script type='text/javascript'>AjaxShowZIBEI("SP_MemberNumber");</script> <span id="SP_MemberNumber"></span> </td> </tr> </table> </td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c15.jpg" alt=""/></td> <td width="130"> <table> <tr> <td> <span style="font-size:13px;">族谱数量ï¼?</span> </td> <td> <script type='text/javascript'>AjaxShowZIBEI("SP_ZUPU_Number");</script> <span id="SP_ZUPU_Number"></span> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table style="width: 645px; height:130px;"> <tr> <td width="20" height="30"> <img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r4_c6.jpg" alt=""/> </td> <td width="200" height="30" align="left"><a href="http://www.makebaodi.com" target="_blank">http://www.makebaodi.com</a></td> <td align="right"> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div id="ckepop"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_kaixin001"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> </div> <!-- JiaThis Button END --> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table height="48"> <tr> <td width="100"></td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://www.makebaodi.com/bar/t.asp?/=%d6%ec%ca%cf%bc%d2%d7%e5" class="size14" target="_blank" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">朱姓</span>贴吧]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://bjx.makebaodi.com/FamilyList.aspx?ID=94" target="_blank" class="size14" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">朱姓</span>族谱]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a target="_blank" href="http://www.makebaodi.com/mr/list.asp?string=%d6%ec&collection=fname&s=1" class="size14" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">朱姓</span>名人]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://bjx.makebaodi.com/MemberList.aspx?FName=%d6%ec" target="_blank" style="font-size:14px;margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">朱姓</span>族员]</a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="645" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="15"></td> <td id="tit1" width="72" height="33" align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg2.jpg" style="cursor:pointer; font-size:14px; color:White" onclick="ChangeTT(1)" >基本资料</td><td width="5"></td> <td id="tit2" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(2)" >姓氏来源</td><td width="5"></td> <td id="tit3" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(3)" >郡望堂号</td><td width="5"></td> <td id="tit4" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(4)" >家乘谱牒</td><td width="5"></td> <td id="tit5" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(5)" >迁徙分布</td><td width="5"></td> <td id="tit6" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(6)" >历史名人</td><td width="5"></td> <td id="tit7" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(7)" >字辈</td><td width="5"></td> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> </table> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-bottom:1px solid #ED8622;border-left:1px solid #ED8622;border-right:1px solid #ED8622; border-top:1px solid #ED8622"> <tr> <td valign="top" align="center"> <div id="DIV_1" style="display:block"> <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="姓氏排名"> 姓氏排名</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   <img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(1,'1')"> 纠错</a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_Ranking" style="line-height:25px; font-size:14px;">根据2005年由中国科学院遗传与发育生物学研究所袁义达主持完成、袁义达 钟蔚伦主编的《当代百家姓》里所发布的百家姓最新顺序,朱姓排名<span style="color:red; font-size:16px;">13</span>位。百家姓排名<span style="color:red; font-size:16px;">17</span>位!<br/></span><br/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="center" class="x2"> <table width="500" height="50" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="width:200px;"> <span id="SP_LEFT"><a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/78.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">èµ?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/82.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å‘?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/83.html" title='近代排名ç¬?0ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/227.html" title='近代排名ç¬?1ä½?古代排名ç¬?50ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å¾?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/80.html" title='近代排名ç¬?2ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å­?/a>    </span> </td> <td style="width:100px;"> <span id="SP_Name" style="font-size:40px; color:Red">æœ?/span> </td> <td style="width:200px;"> <span id="SP_RIGHT"><a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/129.html" title='近代排名ç¬?4ä½?古代排名ç¬?2ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">é©?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/234.html" title='近代排名ç¬?5ä½?古代排名ç¬?58ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">èƒ?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/221.html" title='近代排名ç¬?6ä½?古代排名ç¬?44ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">éƒ?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/224.html" title='近代排名ç¬?7ä½?古代排名ç¬?47ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">æž?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/98.html" title='近代排名ç¬?8ä½?古代排名ç¬?1ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">ä½?/a>    </span> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="起名规则"> 起名规则</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">  <img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(2,'1')"> 纠错</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_Rule" style="line-height:25px; font-size:14px;">æœ?Zhu-最好不用声母是z.c.s的字为名,双字名应避免全用zh声母.u韵母或阴平调的字。首字最好不用零声字母或拼音是y.w开头的字ã€?双字名最好首字笔画多而末字笔画少,单字名最好用笔画少的字。注意名的意义与"æœ?字的"红色",以å?æœ?的同音字"çŒ?的含义相连不要产生不佳的歧义。请注意,据1998年最新统计,您的姓氏是第14大姓,若起名不慎,重名率非常高!您的姓氏笔画ä¸? 画ã€?/span><br/><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="字母拼音"> 字母拼音</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   <img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(3,'1')"> 纠错</a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_ZM" style="line-height:25px; font-size:14px;"><table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" class="border3"><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr align="center" valign="middle" bgcolor="#F7F7F7"><td height="30">姓氏</td><td>大陆</td><td>台湾</td><td>香港</td><td>澳门</td></tr><tr align="center" valign="middle"><td height="30" bgcolor="#FFFFFF">æœ?nbsp;</td><td bgcolor="#FFFFFF">Zhu </td><td bgcolor="#FFFFFF">Chu</td><td bgcolor="#FFFFFF">Chu</td><td bgcolor="#FFFFFF">Chu</td></tr></table></td></tr></table></span><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="QQ姓氏图像"> QQ姓氏图像</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <img src="http://www.makebaodi.com/Images/Surname/25e6259c25b1.jpg" style="margin-left:230px;"/> <img src="http://www.makebaodi.com/Images/Surname/qq_25e6259c25b1.jpg"/> <br /> <br /> <span style="float:left; margin-left:10px; font-size:14px;">QQ头像使用方法</span><br /> <span style="float:left; margin-left:10px;font-size:14px;">    把鼠标放到上面的一个QQ头像图片上,点击右键,选择“图片另存为”,把QQ头像保存到桌面上,然后点击QQ面板的“菜单”→“设置”→“个人设置”,这时就进入QQ的“个人设置”面板,然后在QQ头像右边点“更改”→选择“本地上传”→选择你刚保存的头像→最后点“确定”,这在你就拥有了超个性的QQ头像了,赶快试试吧ã€?/span> <br /><span style="float:right; margin-right:15px;font-size:14px;">只有QQ会员或QQ等级åœ?6级以上的用户才可以使用QQ自定义头像!</span> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="姓氏名人"> 姓氏名人</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size:14px;" align="left"><br /><script type='text/JavaScript' src='http://www.makebaodi.com/GetXinMinRen.asp?fname=%d6%ec' charset="gb2312"></script></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="Span3" style="line-height:25px; font-size:16px;"></span><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="起名示例"> 起名示例</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size:14px; line-height:20px;" align="left"><br /><script type='text/JavaScript' src="http://www.makebaodi.com/GetXinNames.asp?fname=%d6%ec" charset="gb2312"></script><br /></td> </tr> </table> </div> <span id="SP_1" style="display:none"></span> <span id="SP_2" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(4,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_2" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>朱姓起源</li> 朱姓来源主要有四 一、出自曹姓,为帝颛顼之后裔ã€? 相传帝颛顼有个孙子叫吴回,在帝喾时为火正祝融。吴回的儿子陆终娶鬼方氏的女儿为妻,生有六个儿子。其中,五儿子名安,曹姓。周武王灭商后封曹安的后裔曹挟在邾国(今山东曲阜附è¿?。战国时,邾国被楚宣王所灭,子孙去邑以朱为氏。朱挟就是朱姓的受姓始祖。此支朱氏世居沛国相县,是为江苏朱氏ã€? 大约公元å‰?7世纪,中国中原地区的华夏民族开始建立起最早的国家政权——一种酋邦,并产生了中国历史上最早的一位君主。这位君主的称号,就叫做“黄帝”ã€? 黄帝本姓公孙,他的父亲原是统治今河南省新郑一带的有熊国的君主,名叫少典。少典娶有蟜氏部族的女子附宝为妻ã€? 传说附宝与少典成婚后,某夜在郊外田间散步,抬头仰望天空,欣赏满天星斗。突然天空发出一道万丈光芒,如闪电,似银蛇,绕着北斗七星旋转不停。最后,这道光芒由天而降,竟落到附宝身上。附宝只感到腹中忽然一动,后来就因此有了身孕。与一般女性怀孕不同,附宝足足怀èƒ?4个月,才在一个叫轩辕的地方(在河南新郑西北,一说在山东曲阜)产下一位圣婴,他就是整个中华民族的共同始祖——黄帝ã€? 黄帝最初随父亲少典姓公孙,并继承了有熊氏的称号,因生在轩辕,就取名叫“轩辕”。后来,黄帝成为部族首领,他的部族主要活动在姬水流域,他因此又以姬为姓ã€? 黄帝的姬姓部族兴起之日,正值原来统治中原、与黄帝有血缘亲属关系的炎帝部族走向衰落之时。黄帝利用这一大好时机,联合其他中原部族,“振德修兵”,组织了一支强大的军队,然后向炎帝部落发动了——次猛烈的进攻。经过一场空前血战,黄帝打败了西方的炎帝部落,“诛炎帝而兼其地”。紧接着,黄帝又率部消灭了东夷蚩尤部落,并经过一系列南征北战,第一次统一了中国大地上的大部分原始氏族、部落和民族,建立了中原华夏民族最早的原始国家政权——酋邦ã€? 黄帝自然成为这个新兴的早期国家政权的君主,被尊为帝。当时被征服的各氏族和部落,都遵从黄帝的号令,成为黄帝统治下的子民。而黄帝又把自己的众多儿子、亲信、贵族分派到四方,去监督、管理天下臣民。久而久之,黄帝与酋邦内务原始部族的关系,便由领袖与臣属关系演变为父子亲属关系。各部族的成员,都认黄帝为父,他们的后裔子孙和分衍的各个姓氏,便也远溯黄帝为始祖。这样,黄帝不仅成为姬姓,而且也成为包括朱姓在内的整个中华民族的大始祖ã€? 黄帝的酋邦统治着当时天下近万个小邦国,实际上是很多原始的部族。他制订了许多制度,他统治的时代是几千年来被中国历代政治家们所歌颂的文明典范。据《淮南子》等书记载,黄帝时代,中原华夏地区风调雨顺,五谷丰登,人民幸福长寿;社会安定,强不凌弱,众不欺寡,贵贱平等相待;法律简明不繁,官员公正无私,君臣上下同心;甚至出现了道不拾遗,夜不闭户,城郭不关,邑无盗贼,人们互相谦让,各族和平共处的太平景象ã€? 传说黄帝在位100年,活了111岁才去世,葬在桥山,其墓即今陕西省黄陵县北桥山的黄帝陵ã€? 黄帝娶了4位夫人,生了25个儿子。其中,正妃累祖ç”?子:昌意、玄嚣。昌意一支,居住在若水——今青海墨曲、四川若尔盖和岷江上游—带ã€? 姓氏学权威经典《元和姓纂》上就明确记载说:“朱,颛顼之后。â€? 帝颛顼,姓姬,名颛顼,号高阳,属于黄帝、昌意一支ã€? 传说当年黄帝长子昌意因才德低下,不足继承帝位,被降职到西南若水流域做诸侯。昌意被调派若水后,娶当地土著蜀山氏酋长之女昌仆为妻,在这里成家、立业、定居。《大戴礼·帝系》和《帝王世纪》都说,昌意的正妃昌仆又名女枢,某晚看到天空有“瑶光之星贯月如虹”的异象,并因此心有所感而怀了身孕,后来便生下了朱姓血缘远祖颛顼。但《山海经·海内经》对此又有不同的记载,认为颛顼是黄帝曾孙、昌意之孙,并说颛顼之父为韩流。《山海经》为上古南方人记南方事的奇书,所记当更为真实可信ã€? 颛顼像他的祖先黄帝一样,也是中国历史上的一个大圣大贤之人。他出生在若水,少年时随着部族不断顺黄河流域东迁,后加入少昊东夷部落,定居于穷桑(今山东曲阜县)一带,因此又号穷桑氏。颛顼少负大才,年仅10岁,便成为东夷部落首领少昊的得力助手ï¼?0岁时,便继承少昊的帝位,成为东夷部落酋邦的首领,建都穷桑。此后,颛顼又率领他的部族向西迁徙,挺进中原。在这里,颛顼先与来自西北的共工部落大战一场,打得“天柱折,地维绝”,终于将共工氏赶到南方。接着,颛顼又兼并了大批中原华夏集团’的小邦国,最后统一了四方,继承了他祖先黄帝的帝位,做了中原华夏酋邦的君主,迁都中原的帝丘(今河南濮州市西南颛顼城)ã€? 《帝王世纪》、《皇览》等书记载,颛顼于公元前2514年登帝位,执æ”?8年,享年98岁时才去世,葬在东郡濮阳顿丘城南广阳里(今河南内黄县梁庄乡)。而《山海经》则说葬于汉水上游的鲋鱼山(或作务隅、附禺)。《春秋命历序》还记载,颛顼高阳氏曾传ä½?0代,统治中原350å¹´ã€? 颛顼死后,被尊为中国上古五帝之一,又被尊为五方之神中的北方之神,故典籍又称他为北帝、黑帝ã€? 从颛项到晏安——朱姓的远古祖先当年北帝高阳颛顼娶邹屠氏、腾隍氏两位夫人,生了很多子女,见于史书记载的就有姒鲧、骆明、穷蝉、季禺、‘罐头、瘦约、伯服、祷杌等。其中,颛顼的次妃腾隍氏又名叫女禄,她生äº?个儿子:称、禺。称,有的史书上也写作“伯称”,字伯服。称的儿子叫老童,有的史书也写作“卷章”。老童娶根水氏部族的女子骄福为妻,生了重黎和吴回ã€? 颛顼的这一支后裔,自称至吴回,因系庶出,没能承继颛顼的帝位,并逐渐向南迁徙,到重黎和吴回兄弟时,已迁徙至我国南方ã€? 在中国远古时期,部族首领的名字也往往就是部族的名字。老童的大儿子重黎,就是因为担任了重黎部族政权的酋长,才以部族名取名。作为颛顼的一个分支后裔,重黎被当时的中原华夏酋邦君主帝喾任命为火正——远古时期为酋邦政权掌管火的官职。远古时火官官名叫祝融,所以人们又以官代名,称重黎为祝融ã€? 但重黎经常受到帝喾集团的排挤。当时,帝喾派祝融重黎到南方去镇压强大的反叛部落共工氏,后却以平乱不力为借口,杀了重黎,另改任重黎的弟弟吴回接任火正祝融一职。这样,吴回也被称为祝融氏ã€? 吴回代兄为祝融氏,继续率他的部族南下与共工氏作战。后来终于镇压了共工氏的叛乱,但吴回却也死在南方,葬在南方衡山之阳的祝融峰(今湖南衡山)。祝融去世后,被尊为传说五方帝中南方炎帝的辅佐——火神。在朱姓历史上,祝融的地位远逊于黄帝、颛顼、晏安、曹侠ã€? 祝融吴回死后,他的子孙和部族成员大都北返中原。后来,祝融部族不断裂变出众多分支,形成历史上著名的“祝融八姓”ã€? 祝融吴回生子陆终。陆终在朱姓历史上也有重要地位,《邾公幼钟》铭文即说:“陆终之孙邾公(全力)作厥和钟”,因而邾国、朱氏都自称为陆终的后裔ã€? 陆终娶了一位奇特的夫人,名叫女媸(也作女赜),她来自一个叫鬼方氏的西南部族。这位奇特的女人怀了一胎,å­?å¹?(有的说æ˜?1年)之久还没生出,于是做了世界上最早的人工剖腹产,竟取å‡?个儿子ã€?个从左胁下取出,3个从右胁下取出。陆终的6个儿子分别是:樊、惠连、(竹钱)、莱言、晏安、季连。六兄弟后采都封疆立国开姓,其中樊封昆吾,后裔形成己姓;惠连封参胡,后裔形成董姓;筏封大彭,后裔形成彭姓;莱言封郐,后裔形成坛姓;晏安封曹,后裔形成曹姓;季连封楚,后裔形成芈姓。历史上把这6个姓再加上从彭姓分出的秃姓和从曹姓分出的斟姓,合称“祝融八姓”ã€? 朱氏,便源出“祝融八姓”中的曹姓一支。所以,今天的绝大部分朱姓,又称为曹姓朱氏;朱姓与今天中国的曹姓,在血缘上属于同宗ã€? 曹姓的鼻祖晏安,又名安,也作安斟。《紫阳朱氏建安谱·姓氏》上记载,作为祝融吴回的后裔,晏安曾在中原华夏民族的虞舜王朝任职,为舜帝的辅佐之臣。后来,晏安因辅佐舜帝有功,被舜帝封于曹地,建立曹国,赐姓曹ã€? 舜帝约公元前2255年(丙戌)至å‰?206年(癸酉)在位,则曹姓大约形成于公元å‰?3世纪晚期。曹字与枣有关,曹地即以盛产红枣得名。据专家研究,晏安最初所封曹地,正在以盛产红枣闻名于世的今陕西省灵宝县东曹阳ã€? 大约到夏代,曹人因受到夏朝的征讨,被迫东迁到今河南滑县南的古曹城;到商代,更东迁国于今山东定陶县西北,即西周曹国之地。晏安之后所建曹国,顽强地生存了1000多年,几经迁徙,大约在商末灭国。曹国灭亡之后,晏安的后裔——曹国王族仍以故国名称也即晏安的封地名称为姓,姓曹氏。后世的曹氏、朱氏、邾氏、颜氏、倪氏等姓,就都源于夏商时期的曹姓即曹国王族ã€? 以国为姓 邾——蜘蛛的传人 今日绝大部分朱姓宗族,他们的祖先起初本不姓“朱”,而是姓“邾”ã€? 早在远古时代,今山东半岛上生活着一支氏族。他们因种种说不清的原因而崇拜蜘蛛,认为全氏族成员都是这种神圣的蜘蛛的后裔,并受其庇佑。于是,他们把蜘蛛当作自己氏族的祖神来祭祀,用它来做氏族的图腾和徽志,而称呼本氏族为“邾”ã€? 古代的邾氏族主要集中生活在今山东省邹县一带。他们将自己所居之地也称为邾,。,因而在今山东邹县一带留下了邾城(今邹县å?6里)、邾峄山(又名邹山、邾山,在邹县南32里)等地名ã€? 总之,古人因为崇拜蜘蛛,才有了邾氏族、邾山、邾水、邾城、邾国之名,也才有后世的朱姓主体,而且曹封邾后,也承袭了古邾人的蜘蛛图腾,因此,我们可以认为,今日大部分朱姓宗族,都是蜘蛛的传人ã€? 邾侠——朱姓的开国大始祖 《紫阳朱氏建安谱·得姓本源》记载,邾侠是曹姓始祖晏安的ç¬?7代孙。晏安生均连,均连生彩白,彩白生季札,季札生主廷,主廷之后传21代,就到邾侠ã€? 公元å‰?1世纪,中国历史上发生了周武革命,西方的周政权消灭了中原商帝国,建立起周王朝。武王灭商后,实行一项著名的政策,即在封同姓贵族的同时,又广封异姓诸侯。当时,晏安后裔所建曹国早已灭亡,武王克商,夺得曹国旧地,改作他的弟弟姬叔振的封邑,即为西周曹国(今山东定陶县)。同时,武王又寻找古曹国遗族,得到晏安苗裔曹侠,遂将他封到邾(今山东邹县),以继颛顼、晏安的香火ã€?史书记载,当年邾侠草创的邾国,只是一个方圆仅30华里的小部族国家。当时,邾国只是鲁国的一个附庸国,它的一切内政外交、国家大事,实际上都必须听从北邻大邦鲁国的旨意ã€? 邾国本是原东夷邾氏族的故地,这里原采生活着一个崇拜蜘蛛图腾的氏族。商周鼎革后,邾地为周朝夺得。曹侠封邾后,在这里建立氏族国家。当年曹侠封邾时,率领他的曹姓族人同迁邾地,但当地土著邾氏族仍为主体。此后曹姓与土著邾氏族通过长期的融合,形成一个新的民族——邾国民族。他们继承了邾人的蜘蛛图腾,故以邾为国名,以邾为氏,同时又继承了曹人的血缘标志——曹姓,此即成为后世中华民族主体成员之一的曹姓朱氏ã€? 邾国的名称,经传又写作“邾娄”,战国时又通称“邹”或“驺”。专家学者们研究的结果,认为邾娄是当地土语,邾是正名,而邹、驺则是战国后所用的同音通假字,与偃国称燕之类相同ã€? 邾侠开创的邾国,后来又有较大的变化和发展,并衍生出小邾与滥国。他也因开创之功而被后人尊为朱氏、邾氏、颜氏、邹氏、娄氏等姓的大始祖ã€? 邾国的“邾”字写法很多,但总的看起来形状都很像蜘蛛,由此可知,邾国的先人,这支曹姓部落,曾经以蜘蛛作为本族的图腾。建国以后,便以“蛛”作为国名,后来为了方便起见,改为“邾”字,“邾”字的读音在古代有两种读法。在齐人所作的《公羊传》一书中,“邾”字读为“邾娄”,鲁人作的《左传》一书中读为“邹”。为什么会有这两种读法å‘?这是因为古人读字时有急声和慢声两种。如果读成慢声,就是“邾”和“娄”的合音,读成“邾娄”;如果读成急声,就成了“邾”或者“邹”。这两种读法在古籍中被写成“邾国”或者“邹国”,其实指的是同二个国家ã€? 邾国在西周诸国中只能算作一个小国,从开始建国,它就是鲁国的一个附庸国,方圆不过几十里。它的疆域东到今费县城西,西到今鱼台县东北境独山湖北岸一带,南到今滕县安上村一带,北到今邹县县城附近。邾国建国之初国力实在太弱,无法与其他大国抗衡,因此在史书中没有留下它的事迹,只有简单的世系供我们参考。西周时期,自曹侠为第一位国君开始,其世系是:曹侠——非——成—车—辅——将新》:—訾父——夷父颜。自夷父颜始,邾国的历史可以零星地见于史书之中,这时已经到了春秋时期。经过几代人的努力,邾国已经开始强大起来,但它仍是鲁国的附庸。继位的夷父颜是一个昏君,他重用奸臣,把邾国搞得一团糟,政治极为腐败。后来,他把王位传给了他的弟弟叔术。叔术非常贤达,他不愿意接替兄长的权力,只做了很短一段国君便把王位传给了夷父颜的儿子夏父。夏父作了国君之后,便封自己的兄长友到郧地(今山东滕县东),建立了小邾国。小邾国共传十四世,战国中期被楚宣王所灭。同时夏父还把叔术封到滥(今山东滕县东南),建立滥国。鲁昭公二十一å¹?(前 521)滥国国君黑肱降于鲁,国亡。夏父分封友和叔术建国,使邾国周围有了两个附庸国ã€? 夏父死后,把王位传给了自己的儿子仪父,鲁庄公十六年(å‰?78年),仪父死,其子继位,是为邾宪公,他在ä½?2年,鲁庄公二十八年(å‰?66年)死,邾文公继位。邾文公在位期间,曾经把都城由峄山之北迁往峄山之阳。春秋时期,诸侯争霸,大国不断攻占小国的领地。邾国离鲁国最近,又是鲁国的附庸国,因此,它必须听从鲁国的指挥。邾文公以前的邾国国君都曾多次朝贡鲁国,还要参加鲁国召集的多次会盟。如果鲁国国内有人不能在国内立足,就会跑到邾国,邾国国君还要以礼待之,不敢有丝毫怠慢之处,以免这些人在得势之后找麻烦。如鲁庄公二十三年,鲁国大臣臧纥逃奔到邾国,邾人非常热情地接待他,就像对待鲁国的使臣一样。尽管邾国对鲁国一直都很尊敬,仍然遭到鲁国的攻伐。哀公七年,鲁国大举入侵邾国,邾国的军队只作了小小的抵抗便大败而归,国都也被鲁军攻下了。鲁军进入邾国国都之后,毫不客气地冲进贵族和平民家中,不分白天黑夜地抢劫财物,然后趾高气扬地满载而归。这次抢劫,使邾国好不容易聚集的财物损失殆尽,人民的生命财产也遭到了极大的威胁。为了减少战争损失,邾文公决定将都城迁到峄山的南面。这个地方以怪石和曲径通幽的山洞闻名,易守难攻。这之后,邾国被抢劫的事情便很少再有了ã€? 邾文公在ä½?2年,鲁文公十二年(前 615年),邾定公继位,在ä½?7年,鲁成公十八年(前578年)邾宣公继位,在位18年,鲁哀公十七(å‰?56年),邾悼公继位,在ä½?5年。鲁昭公元年(前541年)邾庄公继位,在位34年,他死后还要以人殉葬,这种做法在春秋时期已经是非常落后和野蛮的行为,因此遭到了国内外人士的反对。当时的舆论对这件事进行了言辞激烈的谴责。有人说:“祭祀不用六畜,怎么能用人做殉葬å‘?”由此可以看出,春秋时期的邾国还比较落后ã€? 鲁定公三年(å‰?07年),邾隐公益继位。鲁哀公六年(å‰?89年),鲁国又一次攻打邾国,这一次他们不但对财物进行了抢劫,还把邾隐公也俘虏到了鲁国,把他囚禁起来,这大概是邾隐公得罪了鲁国。两年之后,邾隐公被释放,继续做他的国君。重新执政的邾隐公却整天忙于游乐,被国人骂作无道。邾隐公不得人心的做法成为吴国攻打邾国的借口,他们凭借锐利的武器和勇猛的军队攻入了邾国,俘获了邾隐公,把他带到吴国进行教育,同时立邾隐公的儿子革为国君,他就是邾恒公。鲁哀公十年(å‰?85年),邾隐公逃出了吴国,他先到鲁国,又到齐国,最后投奔了越国。越国人把他送回邾国,重新立他为国君。但是备受流浪之苦的邾隐公却不思悔改,仍然被国人骂作无道,这一次就连支持他的越国人也发怒了。他们出兵将邾隐公抓到越国囚禁起来,并立革的弟弟何为国君。此后,邾国世系缺乏详细的记载。只能简单地知道邾国共传29世,最后为楚所灭ã€? 邾国灭亡后,楚国将其王室成员和贵族迁到邾城(今湖北省黄冈县),而其他邾国王室成员和平民则迁往邾城或迁往齐、鲁等国。他们去“邑”以朱为姓,以记住亡国之恨ã€? 邾友与小邾国 在历史上,除曹侠所建邾子国外,另外还有一个小邾子国,它便是由邾国所分离出而由邾友所建的即国ã€? 当年,邾武公夷父颜生æœ?个儿子,长子叫夏父,次子叫友。邾友,本名邾肥,字友,又字友父,传世有邾友父鬲等青铜器。据文献记载,当年邾颜有功于周王室,于是周宣王封邾颜的小儿子到娜(今山东滕县ä¸?里处,一说在今滕县东å?0里处),建立另一个附庸小邦ã€? 郳在初时本只是邾友的一个封邑,但后来却逐渐发展并从邾国独立出来,成为一个新的小邦国。它既是邾国的支裔和附庸,但同时也是鲁国的附庸。邾友所封的郳国,初时未有国名,而邾友子孙仍自称为邾人,但时人及后日史家认为此邾已非旧邾,且由旧邾所衍生,故加小以为别,称做小邾,也叫小邾娄;又因国都在即,且为古郎国故地,时人或又仍旧称为郳国,也写作倪国ã€? 小邾国虽以邾友开国,但奉邾颜为始祖。据记载,邾友生 2子,后分为两支:长子继位为小邾国君;次子邾爽,到鲁国任下大夫的官职。邾爽后裔,以祖父邾颜之名为氏,称颜氏,此即后世中国颜氏的由来ã€? 邾友所建小邾子国,传到他的孙子邾黎来时,因多次朝见鲁国,又数次跟从齐桓公勤王有功,遂得到各华夏大国的承认,并正式被周王室封为子爵,成为与其母邦邾国平起平坐的国家。但事实上,在整个春秋战国时期,小邾的势力都要远弱于邾国,因而它始终都与邾国保持附庸关系,其军政外交等重大决策也多与邾国同进退ã€? 邾黎来之后的小邾国世系,文献记载不详。我们只知邾黎来之孙为小邾穆公,小邾穆公之孙为小邾惠公。小邾惠公之后再ä¼?世,小邾国亡。因此,小邾自邾友起共传14代,大约在战国中期同邾子国一同被楚宣王所灭ã€? 小邾灭国后,子孙一部分以国名倪为姓,改姓倪氏;一部分则去郳字邑部为兄氏;更有一部分加入朱氏。《续文献通考》就记载,“小邾传国十四世,去邑为朱氏”。因此,今日曹姓朱氏中,应有一部分为小邾国邾友的后裔ã€? 邾子å›? 邾颜为周宣王所杀之后,邾颜的弟弟邾叔术被周天子任命为新的邾国君主ã€? 邾叔术是邾国历史上一位大仁大义的贤君,他继位后没有将王位传给自己的儿子,却主动让位给侄儿——邾颜的儿子邾夏父。为了感激叔叔的大恩,邾夏父硬是将邾国五分之一的国土划割出来,送给了叔叔邾叔术,让他做了一个独立的国君。叔术的小封国,叫做滥国ã€? 自西周末年叔术让国、夏父继任邾君后,过了半个多世纪,历史进入春秋时代。春秋时期邾国的最早一位国君是邾夏父的孙子——邾仪父ã€? 《世本》和作为传统经典文献的《春秋》经传以及朱姓谱乘中,都记载了春ç§?00余年间邾子国的君位传承世系:邾克—)邾琐—呻邾篷僚呻邾猩斗邾径—)邾华—)邾穿斗邾益牛邾革,时间从公元å‰?78年至春秋末年ã€? 邾仪父,名克,文献又称邾子克,是邾国历史上一位承先启后的人物ã€? 邾仪父做邾国君主时,中国历史进入春秋时期,周天子的中央王朝大权旁落,而四方群雄并起、诸侯争霸。当此之时,朱姓祖先所建的邾子国,因国小势微,根本无力在群雄逐鹿中一争高下、叱咤风云。相反,它只能时而依附此一大国,时而又投奔另一强邦,在大国的庇护和相互牵制中以图生存。为此,历代邾君都积极参与了当时各大国的政治盟会、军事战争等重大活动ã€? 邾国东、北、西三面邻鲁的地缘形势,决定了邾国的对外关系不得不以鲁国为重点。早期的邾国历代君主,都认识到邾鲁关系对邾国的重要,因而自立国之日,邾便成为鲁国的附庸。春秋时期,邾国务君也都设法想与鲁修好,并多次参加鲁国召集的盟会。鲁隐公元年,邾仪父便与鲁订立蔑地之盟,以修两国之好。然而,自当年邾颜参与鲁国政变,鲁人便对邾失去信任。进入春秋后,鲁国更时时虎视邾国,企图蚕食甚至吞并邾国领土。在文化意识上,鲁人又以“周礼之邦”自居,鄙视、瞧不起邾国,甚至把邾贬为夷人。这样,春秋以来,鲁、邾关系大部分时间都很紧张。如公元å‰?16年,鲁即发兵侵略邾国,前704年,又再次侵邾。此后,邾鲁即常年交战不止ã€? 为了对付鲁国的威胁,自邾仪父开始,邾国便不得不投靠其他大国以牵制鲁国,保护自身安全。最初,邾仪父投靠齐国,于公元前681年,参加齐国主持的北杏之盟。齐桓公称霸,邾国是积极拥护者。邾仪父的依齐制鲁的政策,为邾国赢得极大 好处:有齐桓公在周天子前美言,邾国在建国300多年后,到邾仪父手里终于正式被周天子封为子爵国,在列国诸侯中占有一席之地。可见,邾仪父在邾国历史上,实有极大功德ã€? 邾仪父之后,继任各位邾君,对大国霸主都采取见风使舵的灵活政策。公元前659年,邾与鲁国一起参加了八月由齐主持的柽地之盟,可转眼间,鲁却于九月出兵袭击邾国,败邾师于偃,邾国开始意识到齐已无力保护自己。公元前642年,齐桓公死后,宋襄公继齐称霸,邾国又立即投向宋国怀抱,并与曹、卫等国一起出兵跟随宋襄公攻打原来的保护者——齐国,邾齐关系破裂。次年,邾国又积极参加了宋主持的曹南之盟,成为宋国称霸最积极的支持者。更有甚者,曹南之盟时,鄙国因故未赶到,只好跑到与宋关系密切的邾国那里,想请邾文公帮忙向宋襄公求个人情。哪知邾文公却秉宋襄公旨意,把(曾阝)国之君抓了起来,并残酷地将人家一国之君杀了来当作人牲以祭祀社神,引起了中原各国的非议。公元前639年,当宋襄公被俘,称霸失败后,鲁国立即出兵讨伐失去大国保护的邾国。但此时邾国的势力已达到顶峰,在鲁伐邾不久,邾即把鲁的姻亲之国须句灭了。次年,鲁再次出兵攻邾,夺取须句故地,恢复须句政权。几个月后,邾即北攻鲁国以报须句之仇。鲁僖公轻视邾国,不加防备,结果,邾军大败鲁国于升陉,并夺了鲁君僖公的甲胄悬挂在邾都鱼门上以示庆贺。公元前627年,鲁僖公为了复仇,亲自率兵攻打邾国,夺取了邾国的訾娄。接着,又派公子遂伐邾。公元前620年,鲁再一次攻占须句。作为报复,å‰?613年,邾又攻打鲁国南方边陲,鲁即派大夫叔彭生伐邾。前 599年,鲁又派公孙归父伐邾,并夺得邾国都附近的绎邑。邾鲁的仇恨日益加深ã€? 宋国衰落后,晋文公继宋称霸,邾国立即又改投晋国,寻求保护。公元前592年,邾国首次参加晋国主持的断道之盟。前586年,邾又参加晋国主持的著名的虫牢之盟。此后近两个世纪,邾国都追随晋国,参加了由晋国主持的盟会和由晋国为盟主的对他国战争。邾国借晋国的保护,牵制了鲁国和日益强大的楚国。如公元å‰?29年,邾庄公即到晋国告状,说鲁国朝夕伐邾国,邾国有亡国的危险,请求晋国出面干涉。于是晋昭公不见鲁昭公,以示对鲁国的警告。邾国正是借大国晋的势力,来保护自己免受鲁国的侵略,同时进一步向周围小国扩张n如公元前591年,邾便仗恃晋国势力,袭杀鄙子。但是,邾国在受晋国保护的同时,往往也要受晋国的欺侮。因为依周文化看来,晋鲁毕竟是同姓亲族,而邾是异性夷蛮,所以在邾鲁之争中,晋国有时便偏袒同姓鲁国。公元前554年,晋国便以邾常侵犯鲁之故,将邾君悼公华抓了起来,并强制为邾鲁划定国界,将大片美地良田划归鲁国。邾国吃了大亏还无处申诉,因为它仍得借助晋国的势力ã€? 公元å‰?24年,邾庄公乘邴国种稻农忙之季,出兵袭击邴国,一举攻占邴城,尽俘邴国君民而归。(禹阝)君只好赔款赎回夫人与己同归,但女儿却被邾君霸占。第二年,宋国讨伐邾国,攻取邾国虫邑,迫使邾国尽释邴俘,并与宋在虫邑会盟。这是邾国最后一次大规模对别国实行军事扩张。此后,邾国便开始走下坡路了ã€? 公元å‰?07年,邾侠的第17世孙邾益,继其父庄公邾穿任邾国的ç¬?8任君主,这就是邾国历史上臭名昭著的邾隐公ã€? 吏书上说,邾隐公益是傲慢无礼、昏庸无道之人。邾益继位之日,本是春秋末年天下大乱、邾国危急之秋,可是他不思怎样富国图存,却刚愎自用,比他的父亲更加专横腐败。他上台的第一件事,便是为他那位与宦官争食时不小心被炉火烧伤而死的父亲邾庄公大办丧事,举行国葬。更为腐朽的是,é‚? 益在葬父时竟“先葬以车五乘,殉五人”。时至春秋,用人为牲和以人陪葬,已被视为野蛮行为而为中原礼乐之邦所不齿。孔子还说:“始作俑者,其无后乎!”用木俑殉葬尚且要遭孔圣人“绝子绝孙”的诅咒,邾益用5人殉葬便更加要为中原各礼乐之邦所鄙视和谴责了ã€? 在对外关系上,邾益又自不量力,妄自尊大,结果自取灭亡。公元前507年,当邾益继位不久,与邾国长期不和的鲁国便派使前来相贺,并派仲孙何忌与邾隐公益在拔地会盟,签订盟约,以结和平友好睦邻。可是,邾益却不珍惜这种和平机会。公元前495年正月,当邾益前往鲁国朝见鲁定公时,他却忘记了自己是附庸之君、弱国之主、来访之客的身份,在会见仪式中一副妄自尊大、傲慢无礼的姿态,使得在旁观礼的孔丘高足子贡非常气愤,认为邾益傲慢无礼,必将不得好死,甚至亡国灭族ã€? 邾益的无礼,果然破坏了邾鲁之间已经建立的和平友好关系。在这次会见的第二年冬,鲁国便派大夫仲孙何忌率兵讨伐邾国。鲁国的军事侵略一直持续到次年春季,鲁国又增派季孙斯、叔孙州仇两路大军,准备夺取邾国的粮仓绞邑。面对鲁国大军的侵略,邾益束手无策,最后只好屈辱求和,与鲁国订立句绎之盟:邾国以大量赔款并割让大片土地给鲁国,才使鲁国撤军ã€? 丧地辱国之后,邾益不但没有警醒振作,反而更加荒淫腐败。他整日在宫中酒池肉林,莺歌燕舞,纵欲贪淫,把军政大事都抛诸脑后。句绎之盟后仅隔一年,鲁国大军又再一次入侵邾国,并一度把邾国都城包围起采。大概自此之后,鲁军便无一日不侵邾了。公元前490年冬,鲁军向邾国发起全面攻击。可是,当入侵的鲁军打进邾国城门时,仍能听到钟鼓之声,原来此时邾隐公仍在那里欣赏歌舞、音乐。当贤大夫茅成子报告敌情,请求到吴国去求援时,邾隐公竟不相信鲁国敢来侵犯,并说即使鲁国敢来,凭邾国国内力量足以抗战,根本不需吴国援助,因此拒绝了茅成子建议。就这样,鲁国军队一路几乎未遭到邾人的抵抗,长驱直人邾国都城、宫室,轻而易举地俘虏了邾隐公君臣及王族成员。可怜邾国平民百姓,所有财产被强邻洗劫一空ã€? 后来,由于茅成子恳求,吴国出兵讨鲁以救邾。两年后,齐吴准备联合攻鲁,鲁人害怕,才于公元å‰?87年将邾隐公释放归国,继续为君。可是,邾隐公回国复位后,恶习不改,仍旧昏庸无道。这样,作为邾保护者的吴国便派兵讨伐,再次将邾益抓起来,囚禁在楼台里,并让他睡在荆棘上,将其押归吴国,而改立邾太子革为君,此即邾桓公。公元前485年邾隐公逃脱出来,先是逃亡鲁国,后又从鲁国逃到舅家齐国。为此,新登位的邾桓公便与吴、鲁、郯一道攻打齐国南境ã€? 邾隐公流亡齐å›?2年之后,东方的形势发生了巨大变化,当年拥立太子邾革的吴国正被越国围攻,越国强大起来。于是,邾隐公便在公元前473年又从齐国投奔到吴的敌国越那里,请求越国出面干涉。越人派兵把邾隐公护送回邾国,邾隐公再次复位,而太子革又逃亡到越国去了。可是,邾隐公复位后,仍旧昏庸无道,民怨载道,因而两年后,又被当年助他复位的越人抓回越国。这样,公元å‰?71年邾隐公便第三次成为外国的阶下囚ã€? 朱洪基——吴郡朱氏的肇姓开基始ç¥? 朱姓大家族中,与沛国朱氏相媲美的是吴郡朱氏ã€? 据清人朱祖镐《(朱姓)原姓论》记载,吴郡朱氏与沛国朱氏同属于曹姓朱氏,都是邾侠的后裔,但吴郡朱氏的开基始祖,则是由邾国分出来的小邾国的王孙——小邾国世孙邾洪基ã€? 大约战国中期,小邾国与邾国一同被楚国所灭,所以小邾国王族、世子邾洪基逃亡吴国,后居阊门(今江苏苏州市),随邾君一同去邑改朱氏,号称洪基朱氏ã€? 朱洪基的后裔,后来非常兴旺发达,产生了以朱熹为代表的一大批优秀人物,成为朱姓中最著名的一支ã€? 公子何——朱姓的又一肇姓始祖 在湖南长沙《黄金园朱氏六修支谱》所载明朝万历甲午初修《序》和湖北应城《朱氏宗谱》上,记载了朱姓的另一位肇姓始祖,他就是战国时期的邾公子何ã€? 公子何的事迹,不见于正史,族谱也没有作交待,我们今天也就不得而知了。大概他是战国时期人,是某位邾君的儿子,在当年楚灭邾时,从邾国逃到沛国相县一带隐居,并以国名“邾”字去掉邑旁,改姓为朱ã€? 据说,汉代的朱买臣,就是公子何的后裔。公子何生子朱隆,官拜韩魏上将军。朱隆之后传5代至朱洪,汉初被高祖刘邦任命为御史大夫,å†?代至朱买臣。该种传说世系中的汉以前几代人物,均不见于典籍,是否确有其人,或属虚构,尚待新的材料证实。朱梫——曹姓朱氏的第四位肇姓始ç¥? 当年邾国灭亡之日,大批邾国王族改姓朱氏。但这些最早的朱姓开基始祖们,很少见于正史的记载,倒是一些族谱却依据族人祖祖辈辈的传说,记载了当年这些鲜为人知的历史。如《清溪朱氏谱序》就记载有除茅夷鸿和公子何之外的另一位朱姓肇姓始祖,名叫朱枝ã€? 朱梫原名邾苣成,是邾国开国之君邾侠的ç¬?7世孙。他的祖先邾乾健,是邾侠的第12世孙。周考王二年,邾乾健任周王傅,因辅佐有功,被周王赏赐了一个在齐地的采邑,他因此举家迁居山东莒州西åŒ?0华里的箕屋山麓。邾乾健的儿子邾斗,任楚国荆州的官吏。邾斗生子叫蒙养甫,任周安王的大臣。蒙养甫的孙子,就是邾苣成ã€? 邾苣成一支,自当年邾乾健开始,世代都居住在莒州箕屋山,以国名“邾”为姓。到战国时期,邾国被楚国灭亡之后,邾国君主去邑为氏,改姓朱氏。邾苣成为了纪念邾国,也跟随邾君改姓为朱,并改名为枝ã€? 朱梫的后裔,世代居住在莒州箕屋山,后代子孙发达,形成朱氏中的一支——清溪朱氏。朱梫也就成为这一大宗朱氏的肇姓开族大å§? 二、出自朱虎的后裔 朱虎,舜帝时的大臣,其后裔也有以朱为氏的。朱虎,又名伯虎。据文献记载,他是帝喾高辛氏统治时期的一位部族首领,属于当时的八大才子即所谓“八元”之一ã€? 大概朱虎即朱氏族的酋长,在帝喾时率本氏族加入以高辛氏为核心的中原华夏酋邦,并成为帝喾的大臣。但在尧继帝喾为天子后,朱虎隐逸山林,未受重用。到舜继承尧位之后,起用大批元老旧臣,朱虎又复出而重为大臣。《尚书·舜典》有这么一段文字记载其事:舜帝问群臣:谁可管理山泽中的草木鸟兽?郡臣都说伯益(即后来秦国嬴姓的始祖)可。舜于是任命伯益。伯益希望把这个职位让给元老朱虎和熊罴。舜最后决定仍让伯益担任,而让朱虎和熊罴做伯益的顾问和辅佐。朱虎后裔朱氏,往往乐道此事ã€? 朱虎的后裔源远流长,成为今日朱姓大家族中最古老的一支,他们都尊显祖朱虎为本姓始祖,并得到许多氏学经典的认同。早在《元和姓纂》中,就有“朱……一云舜臣朱彪(当作虎)之后”的记载。此后如《姓氏急就篇》、《姓氏考略》、《姓氏寻源》,均记载朱姓有一部分是朱虎后裔ã€? 三、出自子姓宋微子启的后裔肇姓始祖——公子朱 宋微子是商王纣的庶兄。是宋国的开国君主,春秋时,被诸侯所灭,其后裔有逃至砀(今安徽砀å±?,改宋氏为朱氏,也为江苏朱氏ã€? 在今日朱姓大家族中,还有一支著名的子姓朱氏。这一支朱氏出自宋国始祖、商朝末帝纣王庶兄微子启之后,以公子朱为始祖ã€? 最早记载朱姓为微子之后的是东汉大学者蔡邕,他在《朱公叔鼎铭》中说:子姓朱氏的开姓始祖,是商王帝乙之孙、宋开国祖微子启之子,姓子名朱,史称公子朱。公子朱的子孙,以祖先名字为氏,此即后世子姓朱氏的来历ã€? 但关于子姓朱氏的发源,在氏学界又流传着另一种说法,认为并非公子朱之后以名为氏,而是春秋时期宋国的一支王族后裔,因避难改姓,易宋为朱氏。此说最早的记载见于东汉人刘珍的《东观汉记》,书中说子姓朱氏到春秋时才形成,它是由宋姓所改。这一说法还得到许多氏学经典的认同,如王应麟《姓氏急就篇》、张澍《姓氏寻源》、三民书局的《汉语大辞典》,都从其说ã€? 子姓朱氏到底是由宋改姓为朱,还是以公子朱之名为氏,抑或本有两æ”?因文献不足征,早在东汉时期的朱氏族人就已混淆不清,今天我们就更难求证稽考了ã€? 子姓朱氏,发源于宋国,后迁徙于江苏砀山,然后再迁徙于河南宛县。一说自宋国迁至沛国郡相县,再自沛国迁南阳宛县。到两汉时期,宛县朱氏显赫一æ—? 四、出自外族改å§? 南北朝时期(479â€?56),北魏孝文帝改革,改北方胡人复姓为汉族单姓,这时期便有少数民族改姓朱氏ã€? 《广韵》、《元和姓纂》、《姓解》、《通志·氏族略》都记载:“北方渴烛浑氏,后改为朱氏。â€? 此外,又有可足浑氏,也改为朱姓。可足浑也写作可朱浑、可烛浑。如有可足浑长生,官员外散骑常侍,后改为朱长生,本代北人,后因官徙居河南,后裔形成六朝望族河南朱氏。又有可朱浑昌,出自代北,又居怀朔,随北魏南徙河南,后魏任吏部尚书,封乐陵郡开国公,后改名朱瑞,字元龙ã€? 宋代女真人中有元颜氏,与之对应的汉姓是朱。据《清朝通志·氏族略》记载,世居吉林长白山、辽宁大凌河等地的满洲人中也有朱姓。一些八旗姓氏如乌苏氏、珠佳氏、珠锡哩氏后来均改为朱氏ã€? 清代居住在甘肃省碾伯县的土族人马朱崇,曾改为朱氏。他的后人便以朱为姓。居住地称朱家堡。碾伯县即今天的乐都ã€? 海南省的黎族人有自称为“勒威”的,意思是芭蕉的孩子,汉姓为朱ã€? 据《德昌县姓氏》记载,彝族人土比氏,汉姓为朱ã€? 台湾省土著民族赛夏族中有茅武茅望氏,汉姓也为朱姓ã€? 云南省拉祐族中有称为黑苦聪人的,他们世居金平,其中的妹未氏汉姓为朱ã€? 此外,我国其他少数民族如仫佬族、苗族、瑶族、土家族、纳西族、蒙古族、回族、东乡族、白族、朝鲜族等民族中都有朱姓ã€? 五、出自嬴姓,肇姓始祖——白帝朱å®? 在朱姓大家庭中,有一支源出少昊嬴æŒ? 少昊姓嬴名挚,号朱宣,史称朱宣氏。据文献记载,朱宣氏本是华胥氏的儿子(一说少吴是黄帝儿子青阳的别号),后来成为东夷凤鸟部落的大酋长。最后少吴还为中原华夏酋邦的君主,被尊为“五帝”之一ã€? 少吴朱宣是中国原始手工业和金属制造业的创始人,是原始乐器的发明者,还是一位天文测量学家ã€? 朱宣氏的后裔,有一支以号为姓,成为朱姓中较古老的一支——嬴姓朱氏。姓氏学大家张澍在《姓氏寻源》中说:“朱姓远矣,当从白帝朱宣为氏也。”但朱宣氏后裔的嬴姓朱氏,很少见于其他姓氏书和谱牒家乘记载,大概后来已衰落了ã€? 六、出自祁姓,开姓之祖——丹æœ? 祁姓朱氏,以丹朱为开姓始祖,是中华民族大圣人之一尧帝的嫡传后裔ã€? 一种正统的说法认为,尧帝是中华民族共同祖先黄帝的后代。被称为正史之祖的《史记》中,就有这样的记载:黄帝生玄嚣,玄嚣生峤极,峤极生帝喾。帝喾娶陈锋氏部落的女子庆都为妻,生子放勋,这便是大名鼎鼎的尧帝ã€? 尧帝姓祁,名叫放勋,号称陶唐氏,因此又叫唐尧或者唐帝。尧帝是中国传统文化中的一位大圣人大贤君,他统治的时代是中国理想时代的最完美代表。尧帝属于五帝三皇中的五帝之一,在中国文明史上,他的地位仅次于黄帝,而居于舜帝、夏禹、商汤、周文王、周公、孔子之上。尧帝娶古代散宜氏部族的女子——女皇为妻,生了10个儿子ã€? 祁姓朱氏的开山鼻祖丹朱,就是这样一位大仁至圣天子的嫡嗣长子ã€? 丹朱姓祁,名朱(或作“练”),也是中国历史上很著名的人物。他的事迹见载于最古老的文献《尚书》和《世本》、《庄子》、《六韬》、《吕氏春秋》、《史记》、《山海经》等多种正史和子书ã€? 关于朱姓始祖丹朱,典籍有两种不同的记载。在正统的儒家经典中,丹朱的形象是一个不仁不义、不忠不信、大逆不道的浪荡子。《尚书》上说他是个傲慢无礼、荒淫贪逸、无所事事的人。据说尧帝时洪水泛滥,人们以舟代车,但洪水退后,丹朱却仍乘坐木船让人推着游玩。正史上说丹朱因此没有取得尧帝的信任,尧帝不但没有把帝位传给丹朱,反率兵“战于丹水之浦”,消灭了丹朱的势力。《庄子·盗跖》更有“尧杀长子”的说法ã€? 另一种说法丹朱是一个极具智慧的人,《世本》上就说,“尧造围棋,丹朱善之”。若传说不假,则丹朱是中国历史上第一个围棋高手,也是围棋的改造者和推广者ã€? 当时正值帝尧的中原华夏酋邦国家发生危机、统治即将瓦解之世,以舜和益为首的东夷与其他氏族部落,正欲篡夺尧的帝位。于是,东夷族的舜便在尧的面前诽谤丹朱,挑拨其父子关系。舜并设法说动帝尧,把丹朱派到离尧较远的南边丹水流域(今河南淅川县丹江流域)做诸侯。丹朱本名朱,因封于丹水,故号丹朱ã€? 后来,舜把丹朱之父帝尧囚禁起来,并阻止丹朱看望父亲。最后,舜竟逼尧让位,篡夺了尧的帝位。丹朱闻信,便联合南方的苗蛮起兵,反对虞舜继位。舜竟借尧之名,率中原之兵挥师南下,与丹朱、三苗联兵大战于丹水。这次大战的结果,以舜大胜、丹朱及三苗势力被消灭而告终。丹朱在丹水之战中阵亡,据《寰宇记》载,被葬在相州永定县东丹朱陵(今河南安阳东)。而《山海经·海内南经》又说丹朱葬于苍梧之阳。我们认为这是丹朱的一支南迁的后裔,把始祖坟墓也随族姓南迁的结果ã€? 氏书与正史记载,尧子丹朱的后裔,分为数支。一支以房为氏,一支为狸为氏,一支以傅为氏,另有一支丹朱的后裔,则以始祖之名“朱”为氏,成为后世朱姓中的重要一支——祁姓朱氏ã€? 丹朱后裔朱姓成员,在当年舜败丹朱于丹浦后,有一支向我国西南迁徙,先秦时主要分布在所谓苍梧之野(今湖南宁远九嶷山一带)。他们不但把始祖丹朱的陵墓带到了苍梧,而且也将朱氏族的图腾神木——朱木也带到了这里。《山海经》中因此才有了舜与丹朱葬于苍梧以及舜所葬岳山有朱木的记载ã€? 丹朱这一支祁姓朱氏的生命力较强,他们在强存弱亡的社会进化演变中顽强地生存下来,在隋唐时期还发展成沛国郡的望族,并构成为今日朱姓大家族中的一个重要支派ã€? 七、赐姓该姓冒å§? 当朱氏建立大明帝国,贵为中华国姓时,便有赐他姓为朱姓以示恩宠之举ã€? 赐姓朱氏有两类,一为赐外族夷蛮为朱氏,借以笼络,以示怀柔ã€? 朱元璋推翻元朝后,为了笼络蒙古贵族,便将许多蒙古人赐姓为朱氏。如赐蒙古族人策珠尔姓名为朱探,赐托果齐叫朱静,赐甘珠尔叫朱满,赐都呼叫朱恩,赐布都罕叫朱窥ã€? 另一种赐姓,是为了褒奖臣下,以示恩宠ã€? 朱元璋曾赐义子李文忠、冰英、何文辉、徐司马等人均为朱姓,但不久后又允许他们恢复本姓。又如明末民族大英雄郑成功,本是郑芝龙与日本女子所生,初取日本姓名田川福松,回国后改为郑森。明末清初,郑氏父子拥立唐王,忠心报国,唐王朱聿键为了嘉奖他的一片赤诚,便赐他为朱姓,赐名成功,便是朱成功。因此,当时东南沿海与日本人都尊称郑成功为“国姓爷”ã€? 他姓冒朱æ°? 范姓冒朱氏。北宋宰相文学家范仲淹,少年丧父,随母育于朱氏,遂冒姓朱。成名后恢复范姓ã€? 曹姓冒朱氏。据《吴江曹氏复姓序》载:吴江曹氏曾冒姓朱氏,后修族谱,辨世系,复曹姓ã€? 沈氏冒朱氏。据《沈氏复姓记》:有沈氏冒姓朱氏,后又恢复沈姓ã€? 胡姓冒朱氏。据道光六年惠迪堂《朱氏宗谱》记载:该支怀宁受泉朱氏,原本胡姓,祖籍鄱阳。自胡公满传至第八十四世孙胡贵一,元朝至正末年偕弟朱贵二渡江北走怀宁受泉,入赘朱陇亨家为上门女婿,遂改姓朱氏。后裔也冒姓朱。该朱氏族谱世系,自第八十四世朱贵一以上至胡公满始祖,均是胡姓,而朱贵一以下则改为朱氏ã€? 康姓冒朱氏。引日五代史》载:梁太祖朱温养子朱友文,本姓康名勤,后攀附显贵,认朱温为义父,遂冒姓朱氏,深受朱温宠爱ã€? 邱姓冒朱氏。清末湖南人邱昌道,在湖南衡阳起义反清,假托朱氏明皇族后裔,故改冒姓名为朱九涛ã€? 朱氏改姓冒姓 当明末清初,为了逃避农民军和清王朝的追杀,大批朱姓族人纷纷改姓埋名,忍辱图存。《清稗类钞·姓名类》说:明亡后,“天潢贵胄,转徙流亡,无不改姓白晦”ã€? 改姓林。《清稗类钞·姓名类》载:有某明朝皇族成员,改姓名叫林时益,改字确齐,隐居宁都,到康熙时才去世ã€? 改姓宗。同书又载:清咸丰时有浙江会稽人宗涤楼,名稷辰,曾任御史,祖先本明皇族朱氏,国亡后改姓宗ã€? 改姓李。《罪惟录》载:某皇族成员在明亡后逃到海宁诸生俞子久家,改姓埋名,叫李兰皋。后仍被清朝查出处死ã€? 改姓王。《罪惟录》列传之四又载:有明宗室弟子,明亡后变姓名,改叫王杞人,“潜游赣粤之间,常题关壮缪祠堂《百字令》一阕,追论朝事”ã€? 改姓曹。据华容大旺厂《朱氏族谱》记载:明朝末年,李白成扬言诛“紫阳之族”,大旺厂朱氏十一世祖朱秀林、朱沅礼、朱瑞光等,为避祸改复祖姓曹氏,清初又恢复朱姓ã€? 改诸姓。《朱舜水集》载:余姚朱氏本为明皇族旁支。远祖某,为朱元璋族兄,因不想做官,多次被征召不仕,最后埋名隐姓,改为同音的诸姓。直到明朝末年,才又恢复朱姓ã€? 避难改姓,多为一种无可奈何、忍辱图存之举ã€? 在传统观念中,子从父姓,天经地义。但也有因随母姓或过继给他人而改随继父姓的,甚至还有因攀附权贵而改从其姓的,传统姓氏学都称之为冒姓ã€? 冒姓黄氏。树兹堂《金陵朱氏家谱》载:昆山朱氏朱辉,明晚期自昆山迁居郡城苏州,过养给姨父黄景辉为嗣,遂改姓黄氏。后裔于清初又恢复朱姓ã€? 冒姓龚氏。吴与弼《康斋集》卷9《五峰朱氏族谱序》载:五峰朱氏远祖朱天瑞,字国祥,元朝时丰城人,过继给姑父龚某为嗣,冒姓龚氏。至五世孙朱邦政、朱邦宪兄弟,创修宗谱,恢复朱姓ã€? 冒姓马氏。据紫阳堂湖北应城《朱氏宗谱》载:应城朱氏传至第十四世有朱文广者,冒姓马氏ã€? 邾国王族分衍的姓æ°? 邾氏 《通志·氏族略》载:曹侠封邾,子孙以国为姓,形成邾氏。五代时有将军邾菩萨,明代有邾安ã€? 邾娄æ°?邾国又称邾娄国,《元和姓纂》称:“曹姓邾娄之后,以国为氏。â€? 娄氏 《风俗通》载:邾娄国子孙,以国名中的后一字为氏,即娄氏ã€? 邹氏 邾国又称邹国,《姓氏考略》载,邹人以国为氏,今邹为大姓ã€? 郳氏 《通志·氏族略》载邾颜父庶子友封于郧,子孙以封邑为氏ã€? 倪氏 《姓氏寻源》:娜国又作倪国,邾武公封庶子于倪,因以为氏。一说娜黎来之后,国亡,避仇改为倪氏ã€? 兒氏 《元和姓纂》、《姓氏寻源》、《路史》均载:邾武公封次子于郳,失国,子孙避仇,改为娜氏ã€? 茅氏 《姓氏寻源》:邾夷鸿食邑于茅,后裔有以茅为氏ã€? 庶其æ°?《元和姓纂》、《广韵》载:邾庶其之后,以名为氏ã€? 捷氏 《风俗通》云:邾公子捷苗之后,以名为氏ã€? 颜氏 《陈留风俗传》、《元和姓纂》、《广韵》、《通志·氏族略》均载:邾武公名颜,字夷父,其孙邾爽以祖父名为氏ã€? 夏父æ°?《古今姓氏书辩证》云:邾夷父嫡子叫夏父,其后以王父字为氏,宋有大夫夏父祉ã€? 茅夷æ°?《元和姓纂》称:邾大夫茅夷鸿之后,又有以王父姓名省字为氏,是为茅夷氏ã€? 此外,据宋人罗泌《路史·后纪》载,倪犁氏、侏氏、茅地氏、茅成氏、蕾氏、翼氏、抉氏、无娄氏、攫且氏、钮从氏、卑徐氏、夷氏、仪氏、庚氏、蘧氏、绎氏、驺氏等,均是邾国之后ã€? </div> <span id="SP_3" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_a.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(5,'0')"> 完善</a></span> <div id="DIV_3" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/>暂无ï¼?br/><br/><br/><br/></div> <span id="SP_4" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(6,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_4" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>朱姓家谱介绍</li> 朱元璋建立明朝后,按照历代规制,也编制了皇家家谱,称为玉牒,朝廷设有专官管理,称宗人府,记录皇族成员的世系。由于战乱,明代的玉牒没有存世ã€? 家谱的编修是每族的大事,朱氏家族:的家谱一èˆ?0年或30年编修一次,称为做谱。编修家谱时,全宗室或整个家族设立总局,总管家谱编修的人叫谱东,掌管财务的会计称银东,以下各支族设立分局,分局也设有谱东和银东。各房还要派人担任分录、汇抄、校对。分局负责填写各户人丁口数目,出生、婚配情况,收取一定的手续费。总局将分局的材料进行汇编,请人执笔编纂,刻板印刷。领谱时,全族要摆宴庆贺,附近的家族和官府也会派人来祝贺。家谱每户一册,必须妥善保管。为了保证家谱的准确无误,每隔若干年还要进行验谱,验谱由族长主持,对每户族谱的收藏情况进行调查,凡把族谱损坏的,都要受到重ã€? 修谱 历史上的朱姓,也与中国其他族姓一样,非常重视本族姓历史的编修。最早的朱氏族谱兴修于何时何代,资料不足征;但作为汉魏六朝东南最古老和庞大的门阀世族,朱姓已有家乘、谱牒ã€? 隋唐之世,谱牒之学大兴。当此之时,朱姓谱牒不仅藏于私家,且为国家收藏,甚至公开流传于世。所以宋人欧阳修撰《新唐书·宰相世系表》时,才可能将宰相朱敬则的沛国朱氏世系理清。唐人林宝的《元和姓纂》,也应是参考了朱氏谱牒而撰成其“朱姓”条的ã€? 理学大师朱熹也非常重视族史的研究。他成名后,曾率领福建族人到安徽婺源寻根访祖,又亲自编修了《婺源茶院朱氏族谱》,并撰写谱序。他的这种重视家族历史的态度,为后世朱氏树立了榜样ã€? 明清之世,朱姓修谱之风更盛,并产生了如南海九江朱氏的朱次琦这样的谱学名家。朱次琦在继承前人谱学成就的基础上,提出了系统的编纂体例,强调重实证的修谱方法,编成了一部清代谱牒的典范之作《南海九江朱氏家谱》,被誉为“清代谱牒学发展中的一个大家”(见《谱牒学研究》第三辑所载冯尔康文《清代谱牒学家朱次琦》)ã€? 解放以后,祖国大陆朱姓修谱一度中断,但港、台地区则仍有公刻或私印朱氏族谱问世。时至今日,修谱之风在祖国大陆又悄然兴起,就笔者所知就有多处朱姓在新修族谱。如湖南平江岑川紫阳å ?991年九修《朱氏宗谱》,1993年湖北应城紫阳堂《朱氏宗族》,就是其中有代表性的新修族谱ã€? 族谱的内å®? 各家朱氏谱牒,其体例分类多少不一,内容详略也各有不同,但基本上是大同小异。一般的朱氏族谱,大都有这几项内容:ï¼?)谱名,ï¼?)谱序,ï¼?)目录,ï¼?)凡例,ï¼?)恩荣录,(6)遗像、像赞,ï¼?)五服图,(8)家规家法,ï¼?)宗支世系,ï¼?0)谱系本纪,ï¼?1)任宦记,(12)家传,ï¼?3)祠宇,ï¼?4)坟茔,ï¼?5)艺文,ï¼?6)族产,ï¼?7)派语,ï¼?8)后跋,ï¼?9)领谱字号,ï¼?0)杂录等等,共约20类。可见,族谱相当一部志书,其内容极为丰富,它记述了本族姓的来源、世系、迁徙、婚姻、族人事迹、经济状况、丧葬、祀典、家规家法等方面的文献资料。可以说,族谱是中国传统宗族主义文化的百科全书ã€? 谱名,朱姓族谱名称有称“朱氏族谱”的,也有叫“朱氏家谱”的。此外,有的称“支谱”,也有的称“统宗谱”或“通谱”。有的族谱还在名称上详细注明地域或宗支,如朱次琦所编《南海九江朱氏家谱》,又如《紫阳朱氏建安谱》、《紫阳朱氏武林派宗谱》ã€? 谱序 谱序,是族谱中极有价值的文章。一部族谱往往有多篇序文,它们大都由本族名流与本族有渊源关系(如亲朋好友)的著名学者、政界人士所写。谱序文章,其内容多为论述族谱的重要意义、本族修谱的历史、本族姓的源流。历史上保存下来见载于各朱氏族谱或各朝文集中的朱氏族谱序,数量极多。其中,最著名、流传最广的首推朱熹所作《婺源茶院朵氏世谱序》。该谱序又叫《新安朱氏世谱序》,见载于大多数朱姓族谱上ã€? 族谱的保å­? 中国人对待族谱的态度是极神圣的,各族姓往往把本族家谱作为圣物收藏,朱姓也不例外。朱姓对族谱的爱惜程度可从同治壬申年湖南紫阳堂《朱氏族谱》上所载的《领谱家规》一文反映出来ã€? 《领谱家规ã€? 谱乃通族法物也。祖宗之名号攸存,埋葬之山方攸寄。编号分给,须当视同至宝。凡有事看谱,务宜洗手焚香,拂拭几席,然后开箱启谱,眼同观看。看毕即数清部数,随贮谱箱。毋得剜补添墨污由秽,并不得传至异姓与异姓人抄媵。每年冬至,各捧家谱,齐赴宗祠;祭祖行礼毕,宣讲家政,即将谱册验明。倘领谱者精谱不到,即系卖宗鬻祖之人。除家法惩治外,另择贤明者收管。其剜补污秽者,均罚银五两入祠。然验谱牒,须举素行公正者同验,亦毋得作奸贻害,违者公同议罚。今编立“祖泽绵长隆祀典,孙技繁衍振家声”字号,订为十四册。草谱文册,编立“孝友睦姻任恤”字号,各房照字号具领收存。谨将字号另列于后,毋得彼此互易,致有重收偏废,以干罚责。慎之、慎之ã€? 也因此大批朱姓族谱从“文革”之火和“扫四旧”余烬中被抢救出来,为我们今天的寻根和研究提供了十分珍贵的资料和依据ã€? 今天,国内外公私收藏和新修的朱姓族谱极多,其中,仅北京图书馆所藏朱姓族谱就72部之多,其族谱数在各姓中排第九位,而见载于《美国犹他家谱学会中国族谱目录》中的朱姓族谱更多,è¾?8部,在各姓中名列第六。又据山西人民出版社所出《中国家谱目录》记载,山西省社会科学院中国家谱资料研究中心所藏朱姓族谱也æœ?0部计771å†?1652页之多ã€?/div> <span id="SP_5" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(7,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_5" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>朱姓迁徙å?/li> 邾国遗民的迁徙: 纪元å‰?1世纪,周武王封曹侠于邾。从此,曹姓的主支就从山东定陶古曹国一带迁徙至山东邹县,在这里开疆拓土,建立了历史上的邾国及其分支小邾国。这支曹国遗民继承了东夷邾氏族的蜘蛛图腾,以国号为姓,自称为邾氏ã€? 早期的邾国,因国小势微,对当时历史的影响无足轻重,故而先秦经典对其记载语焉不详。好在在现已散佚的先秦典籍《世本》中,曾详细记载过早期邾国的世系。明万历时人颜新吾在其《陋巷志》中,也有同样的记载。根据这些有关邾国的一些断简残篇、野史家谱,我们还可较清楚地勾勒出早期邾国的传袭世系ã€? 公元å‰?71年邾隐公被越人俘虏,隐公之子、桓公革之弟邾何被越国立为邾国君主之时,历史已进入战国时代ã€? 邾君何继位后,同样昏庸无道,邾国迅速没落。邾国较清晰可考的连续世系,至此终结,战国时的邾国,已经是名存实亡,甚至连国名也有变化,而改称邹国了。这个时期,邾国在各诸侯国的关系中,已远没了春秋时期的地位和作用,甚至极少有机会参与当时的重大政治、军事活动。也正因为如此,邾与邻国的国界已不甚分明,人们的国境观念已被淡化。许多别国的文化贵族们纷纷迁徙到礼乐之邦鲁国较近的邾国居住。与此同时,鲁国的先进礼乐文化也扩展、传播至邾,使邾国地区的文化有较大的发展,甚至能与鲁国相提并论,形成了“邹鲁文化”或“邹鲁遗风”ã€? 国破家亡之后,邾人被迫离开世世代代生死于斯的故国家园,开始从邾国向四方逃散ã€? 楚灭邾后,将亡国邾君及部分被俘王室成员强迫迁离邾国,迁徙到楚国内地的邾城(今湖北省黄冈县西北黄州乡禹王城)居住。邾城即因邾国遗民于此而得名,汉代还于此设置了邾县ã€? 邾亡后,大批邾国王族成员和普通邾人,则主要向北或西北逃亡,因为北面的齐、鲁和西北中原诸国,在当时都是楚国的公开或潜在的敌人。其中,特别是邾国北邻鲁及齐国,更成为邾国遗民的主要避逃、分布之地ã€? 邾国遗民的四处逃散,同时便把曹姓邾人的血缘种子撒向四方大地。亡国的阵痛孕育出许多新的生命。这些新生后的邾人子孙,具有强盛的生命力,他们迅速地在四方大地上生根、开花、结果、繁衍、裂变进而茂盛兴昌。他们中的一部分仍然以国名“邾”为氏,另一部分则以另一国名“邹”为氏,还有一部分以国名邾娄中的后一字“娄”为氏。而其中有一支以邾字去掉邑旁——“朱”为氏的邾国后裔,最为兴旺发达ã€? 春秋战国后朱氏的迁徙ï¼? 春秋以前,作为后世朱姓主体部分的曹姓朱氏尚未形成,早期的朱姓历史舞台自然都由发源于古老朱氏族的非曹姓朱氏占领ã€? 这个时期有史可查的朱姓人物,除了上章提到的非曹姓朱氏开基始祖如朱襄氏、丹朱、朱虎外,还有朱汗漫和朱张。朱汗漫曾耗尽千金家财去学习屠龙技术,3年之后学有所成,但却无用武之地。朱张则是西周时期的著名隐士,属于朱虎的后裔,孔子在《论语·微子》中曾把他列入古代“七大逸民”ã€? 春秋战国之世,诸侯混战,群雄并起,天下大乱。作为朱姓主体,刚从亡国阵痛中新生出来的朱氏族姓,因力量太过弱小,族姓太过稚嫩,根本无力在当时的中国历史舞台上叱咤风云,称雄天下,甚至也没有能够独当一面,雄霸一方。相反,这一阶段的朱姓,大都湮没于当时的历史洪流之中,以至在经典文献中很难找到他们的踪迹。而其他来源的几支非曹姓朱氏,在战国时期也衰微不振,默默无闻ã€? 当然,朱姓整体的衰微,并不妨碍朱氏族姓中个别优秀人物的产生出现。正是根据文献中的零星记录和这少数人物留下的蛛丝马迹,我们才可以尝试粗略地勾勒这个时期朱氏发展的大体脉络和轮廓ã€? 据我们所接触的资料,整个战国时期的朱姓,见于典籍记载仅有4人,他们是:魏人朱亥和朱仓、楚人朱英和莒人朱厉附ã€? 朱仓是战国魏惠王(前369—前319)时代的一个谋士,曾为魏王献上一计,使齐国将魏国留在齐国作人质的太子放回魏国,事见《战国策·魏策二》。朱厉附是战国莒穆公之臣,虽然不为莒穆公重用,但却以德报怨,为君殉死,事见《万姓统谱》。朱英则是战国末年楚国观津(今山东观城县)人,楚相春申君的门客和知己朋友。曾以“无妄”之论劝春申君杀李园以绝后患。春申君不听,朱英恐祸及其身,遂逃隐山林,不知所在。事见《战国策·楚策四》与《史记·春申君列传》ã€? 在战国朱姓中,最著名的人物当推魏国人朱亥。朱亥本是开封市的一个屠夫,但很有勇力,被魏公子信陵君(魏无忌)聘闲为勇士。公元前257年,他与信陵君策划窃符救赵。在与魏将军晋鄙合符时,朱亥用袖中所è—?0斤重的大铁锥将晋鄙打死,夺权代将,遂解邯郸之围。事见《史记·信陵君列传》ã€? 此外,还有一些见载于朱姓族谱上的战国朱氏人物,如敦睦堂谱中的楚上官大夫朱胜、丞相府参军朱章,念兹堂《黄金园朱氏六修支谱·明万历甲午初修序》中韩魏上将军朱隆,吴郡朱氏始祖朱洪基等等ã€? 战国之世,(曹姓)朱氏主要有四大支:一支留居沛国相县,并出仕附近的鲁、莒、齐国,如沛国始祖朱柁、莒穆公臣朱厉附等即是;一支居吴国也即今江苏苏州一带,形成吴郡朱氏的前身;另一支则是居于魏国的那一支,以朱仓、朱亥为代表;再有一支则是楚国的那支朱氏,以朱英为代表。朱姓最初发源于今河南东部淮阳古朱襄氏故地和山东西南部邹县一带,此后因为各种不同的原因在全国各地转辗迁徙,到隋唐时期形成所谓朱氏十一大派,即山东、吴郡、庐陵、鄱阳、建阳、曲江、南阳、冀州、汴梁、扬州、濮阳等朱氏十三望。时至今日,随着族姓的日益壮大,朱氏族人的人口流动更加频繁,发展更加迅速。据有关方面的统计,朱姓现已成为一个拥有人口数千万,在全国100大姓中排名第14位的大姓;朱姓族人已广泛分布于中å›?0多个省市,其中最集中的为江苏、云南等省。此外,随着国门的打开,朱姓还走向海外,广泛分布于世界各地,其中又主要集中在朝鲜半岛、日本、东南亚,其次是美洲和欧洲ã€? 作为中华民族的主体姓氏之一,朱姓族群在历史上的迁徙,基本上与整个中华民族的迁徙、移民历史同步。可以说,朱姓的迁徙轨迹,在某种程度上也就是中华民族的移民轨迹ã€? 中华历史上的移民,总体上呈由北向南迁徙的态势,朱姓在历史上的迁徙轨迹,总体上也是由北向南迁徙ã€? 朱姓最原始的发源地有两个:一是在今河南淮阳,这是远古时候的朱氏族在所地;一是在今山东邹县一带,这是曹姓朱氏的前身,古老的邾氏族的所在地ã€? 朱姓的迁徙早在上古时代就已经开始。据文献记载和考古资料表明,早在三皇五帝时代,就有一支崇拜赤心木的朱氏族由中原迁徙到江南甚至远至西南地区。雁过留声,人过留名n这支南迁的朱氏族人,把他们在北方居住地的地名——朱,也带到了南方。于是,古人把我国南方称为“朱方”,把西南的天空叫做“朱天”,还把南方生长的一种赤色树木叫做“朱木”。这些都是朱姓氏族南迁的历史痕迹ã€? 当年朱姓的一位肇姓始祖——尧帝的儿子丹朱被舜帝打败,他的一部分子孙为了逃避舜帝的迫害打击,就曾向南方迁徙,一直到达今湖南宁远九嶷山一带的“苍梧之野”。这支南迁的朱姓把他们始祖丹朱的陵墓也带到了苍梧,因此《山海经·海内南经》有丹朱葬于苍梧的记载。今天,中国西南地区多朱姓,很可能就与此有关ã€? 春秋战国时期是朱姓第一次大迁徙的时期ã€? 据文献记载,曹姓朱氏在邾子国灭亡之后,开始大规模向外迁移:邾国君主和一部分被俘的邾国王室成员被强迫离开世代居住的邾国故地,迁徙到当时的楚国内地邾城,也就是今湖北省黄冈县一带。邾城即因邾国遗民而得名,汉代还于此设置了邾县。大批邾国王族成员和普通邾人,则在国破家亡之后主要向北或西北逃亡,因为北面的齐、鲁和西北中原诸国,在当时都是楚国的公开或潜在的敌人。其中,特别是邾国北邻鲁及齐国,更成为邾国遗民的主要避逃、分布之地。氏书记载,小邾国的后裔朱氏则有一部分南逃到阊门,成为后世吴郡朱氏的祖先。邾国遗民的四处逃散,便把曹姓朱氏的血缘种子,撒向四方大地。他们迅速地在四方大地上生根、开花、结果、繁衍、裂变进而茂盛兴昌ã€? 与此同时,许多非曹姓朱氏也因为避难、征战和其他原因在中原各国间迁徙。如丹朱后裔朱氏有一支迁到沛国相县,构成沛国朱氏的一个组成部分;宋国后裔子姓朱氏的一支,自宋国迁江苏砀山,然后再迁河南宛县ã€? 战国时期,朱姓主要分布在中国北方的山东、江苏、洞南、安徽、湖北一带。其中,安徽江苏交界的沛国朱氏和吴郡朱氏,都在这个时候开始形成ã€? 两汉时期,朱姓基本上没有大规模的迁徙。这个时期朱姓的迁徙有两种情况:一种是太平时期因做官、经商、求学、避难、婚姻等原因而产生的各种正常的小规模移民;一种是由国家政策实行的强制性小规模移民,但都不是大规模的ã€? 小规模的正常移民,使得朱姓在汉代的分布更加广泛。据记载,当时在今河南、山东、安徽、江苏、陕西、湖北、江西、浙江、四川等中国主要省份,就都有朱姓族人分布。但这个时期朱姓相对集中并形成地方望族的有沛国朱氏、吴郡朱氏、平陵朱氏、南阳朱氏、都昌朱氏等数支ã€? 汉代朱姓移民中值得一提的是因国家政策性移民而形成的山东朱氏向陕西地区的迁徙。当年西汉历代皇帝为了护卫五陵地区的汉朝皇帝陵园,实行从全国各地向陕西皇陵地区的强制性移民。被移民的多是全国各地的大族豪强。当时参加这一移民的朱姓,最著名的有两支:一支徙居杜陵(今陕西西安市东南),形成杜陵朱氏,后裔有汉哀帝(å‰?—前1)时丞相朱博;另一支则居守平陵(今陕西咸阳市西北),后来发展成著名的平陵朱氏,出了一位优秀人物朱云ã€? 三国时期,中原地区的朱姓有一部分向东南吴国地区迁徙,另有一部分则向西南蜀国地区迁徙ã€? 两晋南北朝时期是中华民族大动乱和大迁徙的时期,也是朱姓历史上第二次大规模迁徙的时期。这个时期,朱姓的迁徙仍呈自华北向东南迁徙的态势。因五胡乱华,中原战乱不停,一方面是中原地区的汉族朱姓在“永嘉之乱”后大规模向东南地区移民;而原来居住于江南的朱姓,则由江苏原居地继续向周围地区发展。另一方面是原居在中国北方地区的胡人少数民族渴浊浑氏开始进入中原地区,改姓朱氏,加入中华朱姓的队伍ã€? 这个时期,汉族朱姓在全国的分布比两汉时期更加厂)4泛,但又相对集中于东南部的江浙地区,形成了朱姓居江南大姓之首的局面;其次是安徽、福建、江西、湖南、湖北、四川等åœ?[万—而少数民族朱姓,则相对集中在河南的南阳、洛阳等地ã€? 隋唐是中国的太平盛世,这个时期朱姓的迁徙有新的变化,即由原来的自华北向东南迁徙转变成多方位的移民。这个时期,朱姓的移民也大都是正常的小规模移民。这使得朱姓在全国的分布更加广泛。这个时期值得注意的是朱姓自华北向东南的迁徙速度在放慢,因而在北方中原地区,出现了几支较大的朱姓族群:一支是割据北京数十年之久的昌平朱氏,一支是永城谯郡朱氏,一支是后梁皇族朱温家族ã€? 五代宋元时期是朱姓历史上又一个迁徙较频繁的时期。这个时期朱姓的迁徙又恢复了华北向东南的纵向迁徙态势。由于五代中原战乱和宋代金兵入侵,使得中原地区的朱姓再一次大规模地向南方移民,仍主要集中在东南江浙地区,其次是广大江南地区。而原居江浙一带的朱姓,又向闽粤、岭南一带迁徙。这个时期较重要的朱姓移民有朱熹家族由安徽歙县黄墩、经江西婺源向福建建阳一带的移民ã€? 明清时代是朱姓移民史上的又一次高潮。这个时期朱姓的迁徙更加频繁,更加复杂,迁徙的方向也由原来的自北向南纵向迁移,改为自中国内地向四周辐射和各地交叉式的迁移ã€? 这个时期,一个最值得重视的现象就是明代凤阳朱氏由凤阳经南京、北京向全国各地的大迁徙。明朝建立以后,大封皇族凤阳朱氏子弟到全国各地为王,这支享有各种特权的朱氏皇族因此得到迅速发展,到明末已发展到数十万人口,遍布全国各地ã€? 明朝政府实行“江西填湖广,湖广填四川”的移民运动,大批朱姓成员也参加了这一移民运动,因而形成了朱姓历史上的一次自东向西的横向移民。正是在这一背景下,大批江浙地区和江西地区的朱姓迁到湖南、湖北、广东地区,而许多原居湖南、湖北、广东地区的朱姓又向四川地区迁移。这一移民运动一直持续到清代ã€? 与此同时,朱姓的迁徙还有这样几种大的趋势:一是一部分山西朱姓在明代初年奉政府之命从山西大槐树下出发,移民到山东地区;一是一部分江苏、江西和内地朱姓奉命自内地随军人居西南的云贵地区ã€? 明朝灭亡后,作为国姓的朱氏为了逃避迫害,再一次大规模地迁徙。这一次的迁徙也是向四方辐射,但与明初向各大小城市的迁移不同,朱姓这次的迁徙是由城市向偏僻山区、由内地到边远地区、由大陆向海外地区迁徙ã€? 自公å…?644年明朝灭亡开始,整个朱氏族姓都随着凤阳朱氏的衰落而进入了一个萧条和滞缓的时代。可以说,有清一代,是朱姓历史发展中的低潮阶段。当此之时,朱姓过去的辉煌一去不复再现,既没形成汉晋军武巨族,也没有出现过朱熹式的伟大文化名人更没有产生像明代帝王那样的至尊家族。这时的朱姓,基本上处于一种压抑的衰微不振状态。然而,就是在这种高压环境下,仍有许多优秀的朱姓子孙,他们不求在政治、军事上发展,却将全部的智慧和精力投身于学问和文化的研究与创作之中,并作出了许多令人瞩目的成就ã€? 当年满清王朝在对汉族实行高压政策的同时,又掀起一股埋头故纸考证的朴学之风,以转移士人们的视线,消磨人们的斗志。而这一政策的始作俑者,恰恰就是一位朱姓家族成员——顺天大兴(今北京大兴县)人朱筠。据姚名达《朱筠年谱》记载,顺天大兴朱氏迁自浙江萧山,而萧山朱氏兴起于南宋初。他们的开基祖原是中州(今河南)人,宋朝南渡时因战乱从中州南迁至浙江萧山,定居于萧山七都朱村桥。而大兴朱氏这一支有名字可稽的最早始祖名叫朱福三,约为南宋后期人,他又从萧山七都朱村桥迁徙至萧山越寨ã€? 朱福三生子朱进八,朱进八传朱宁二,朱宁二传子朱德三。朱,德三约当明朝洪武至永乐时候,又自萧山越寨定居于萧山黄阁河,形成萧山黄阁河朱氏ã€? 朱德三之后,萧山朱氏朱筠这一支的直系传递世系依次是:朱公六、朱常二、朱登大、朱丙十一ã€? 谱称,萧山朱氏自始祖朱福三到第八代朱丙十一,世代都是:耕地种田的普通农民,他们因文化素质不高,所以后人仅记得他{们的排行,而不记得名字。直到第九代以后,这一情况才有所改变。朱丙十一生子朱长十六,名应龙,字近山,生于明嘉靖年间,、卒于万历年间。朱应龙生子朱曾七,名道聪,字怀山。朱道聪的』小子排行叫朱英三十二,名尚纯,字日章,明朝末年当过漕河游击的小官职。朱尚纲生子朱雄二十四,名必名,字显之,即是著名学者朱筠的曾祖父、大兴朱氏的始迁祖ã€? 朱必名大概像其名字一样是一个颇有抱负大志的人。他在清朝初年远离萧山家乡,北游京师,谋求新的发展。据称他到北京后“结交贤豪”,“数次拥有千金,后来又散之”,到自己死时,竟无钱棺敛,就葬在北京。这样,他的这一支萧山朱氏便从此在顺天大兴定居下来ã€? 朱必名娶妻白氏,生子登俊。朱登俊年轻丧父,却颇能发奋图强,终于在康熙三十六年(公å…?697年)当上了湖北长阳知县,从此开大兴朱氏筮仕官宦的先河。萧山迁大兴的这支朱氏,从此兴盛起来ã€? 朱登俊后来又做过四川珙县知县,最后官至中书舍人,直至去世。他元配何氏,生子文炯;继配冯氏,生子文炳。朱文炳(公å…?696â€?764年),字豹采,即朱筠的生父。朱文炳因父亲的关系,自小便走读书做官的路,是顺天府学生、国子监贡生。然而这位年轻人满怀一身才学和大志,到三十多岁却连个举人也没考上。后来试八旗教习期满,才做了个陕西咸宁知县,不久又改为(幸攵皿)知县,但数年后又因为公正刚直丢了官,回到了顺天大兴家里。朱文炳娶举人徐某之女,共生四子六女,四子是:堂、垣、筠、碴。朱文炳先生因为自己在科举和仕途上都不得志,罢职回家后,便将全部希望都投到了儿子们身上,亲自对他们进行教导和培养。功夫不负苦心人,朱文炳的四个儿子,后来终于个个都中了举人,步人了仕途。其中,长子朱堂,字冠山,官任陕西大荔县县丞;次子朱垣,字维丰,又字仲君,号冬泉居士,乾隆十六年(公å…?751年)进士,官至山东济阳长清知县;四子朱(王奎),字石君,号南崖,乾隆十三年(公元1748年)进士,官任山西巡抚、抚仁阁大学士,卒谥文正。而四人当中,最著名的又首推朱筠ã€? 朱筠ï¼?729â€?781年),字竹君,一字美叔,号笥河,学者称为笥河先生。他是进士出身,历任侍读学士、顺天乡试同考官、安徽学政。是他,首先上书向清廷建议,从《永乐大典》中搜辑古佚之书、纂修《四库全书》。后来,他的建议被采纳,他也充任《四库全书》纂修官,并与修《日下旧闻考》。他还鼓励、培养一大批当时的士大夫进行辑佚和考据工作。在他的首倡和率领下,随着《四库全书》编纂工作的开展,便形成中国文化史上的乾嘉朴学考据之风。而乾、嘉以来著名的朴学家洪亮吉、孙星衍、江藩等都是他的弟子。所以,尽管朱筠本人著述不多,但却被史学家们公推为“乾嘉朴学的开国元勋”、“乾嘉朴学家的领袖”ã€? 朱筠生二子:长子朱锡卣,官任福建盐场大使;次子朱锡庚,官任山西候补直隶州知州ã€? 朱筠、朱蝰兄弟的杰出成就,使萧山朱氏顺天大兴分支从一个名不见经传的普通宗族一跃而为举世闻名的望族ã€? 据朱骏声《朱氏支谱序》记载,江苏元和(今苏州府)朱氏望出吴郡,源出昆山,是当地有名的世家大族。该族可知的最早祖先为唐末人朱兹。朱兹生四子,其中次子叫朱琼,三子叫朱承厚。朱承厚的曾孙叫朱昱,朱昱的后裔迁居睢阳(今河南商丘县),到宋代产生了朱贯。朱贯,字贯道,官至兵部郎中,与当时丞相杜祁等相交,号称“睢阳五老”,为当时的大名士。朱贯的第五代孙朱子荣,南宋初年官直秘阁。史称当朱子荣年轻时,正值金兵入侵,宋室南渡,中原离乱。他为避兵乱,遂南逃东吴,居常熟。朱子荣生子朱大有,又从常熟迁居吴城(今苏州市)。朱大有传到第三世,便是元代大学者朱德润,又从苏州迁到昆山(今江苏昆山县)。朱德润 (公å…?294â€?365年),字泽民,善书札和山水画。元英宗至治元年(公å…?321年)出任征东儒学提举,倍受皇帝宠信。后又曾任浙江省照磨,参议国事。他是当时有名的学者、画家。所著有《存复斋文集》、《古玉图》等传世,传见《新元史》卷237ã€? 昆山朱氏自朱德润之后,一直长盛不衰。朱德润之子朱吉(公å…?342â€?422年),字季宁,明洪武初官任户科给事中,后升中书舍人、湖广佥事,为一时著名书法家和学者。朱吉生三子:定安、章安、永安,都“善笔札,皆清修笃学,不坠其家声”。其中,朱定安,字士隆,工古篆。朱永安,字士常,博学工诗,善于真草书法,著有《尚志斋稿》。兄弟三人均在《昆山人物志》上有传。朱永安生子朱夏,字南,号勉斋,隐居乡里,教授为业。朱夏娶郑氏,生四子:器、文、质、彬。其中,以次子朱文一支最盛。朱文(公元1444â€?511年),字天昭,一字天章,明成化二十年(公å…?484年)进士,官至监察御史、湖广按察副使。朱文娶工部侍郎王永和,孙女为妻,生有六子:希周、希召、希韩、希富、希吕、希冯ã€? 昆山朱氏传到朱希周时,又自昆山回迁至苏州吴趋里,是为回迁苏外i朱氏始祖。朱希周(公å…?463â€?546年),字懋忠,号玉峰,明朝弘治九年(公元1496年)进士第一名,累官至礼部右侍郎、南京吏部尚书,去世后赠太子少保,谥恭靖。朱希周的高中状元和杰出成就,为苏州朱氏开了一个极好的先兆ã€? 特别应该重视的是,明清时期以凤阳朱氏为代表的朱姓族人,已经开始由中国大陆向台湾及海外第一次大规模地迁徙。如明初建文帝向海外的逃亡,明末朱姓族人向台湾、日本、朝鲜、南洋地区的大规模移民ã€? 近代以来,朱姓的迁徙更加频繁复杂,迁徙的路线、方向更加繁多,其中最值得重视的迁徙,一是全国各地广大朱姓向北京、上海、广东等地区集中;二是随着国民党政权的退守台湾而产生的大陆朱姓再一次大规模迁入台湾;三是随着中国国门的打开而出现的大批中国朱姓向欧美及世界各国的开拓性迁移ã€? 朱姓的分布情å†? 经过数千年的繁衍壮大和转辗迁徙,到今天,朱姓已发展成一个拥有近两千万人口的中华民族主体姓氏,是中国大陆地区人口数居ç¬?4位的大姓。不但在中国大陆地区,在中国的台湾、香港、澳门地区和与中国相邻的朝鲜、越南和新加坡等地区,朱姓也成为当地的主要姓氏之一ã€? 据资料统计,在中国大陆地区,朱姓人口比例最高的是江苏省,朱姓是该省第一大姓;其次是云南省,朱姓在该省为第四位的大姓ã€? 另据一些研究人员对1982年全国人口普查资料抽样调查统计结果,朱姓占当时全国总人口的1ï¼?1%,在全国100大姓中排ç¬?6位。其中,在北京市,朱姓占全市总人口的 0ï¼?34%,是全市排在ç¬?7位的大姓;在辽宁省,朱姓占全省总人口的0ï¼?07%,排在第30位;在上海市,朱姓占全市总人口的3ï¼?51%,排在第5位;在福建省,朱姓占全省总人口的 0ï¼?94%,排在第26位;在广东省,朱姓占全省总人口的 0ï¼?26%,排在第38位;在四川省,朱姓占全省总人口的 1ï¼?78%,排在第17位;在陕西省,朱姓占全省总人口的 0ï¼?70%,排在第22位ã€? 又据1990年的资料统计,朱姓在全国100大姓中排在第 14位。è€?994年上海再次人口的统计资料结果,上海朱姓人口达43ï¼?7万人,占上海人口总数çš?ï¼?%,是上海第五大姓ã€? 这一系列的统计数据表明,在中国大陆地区,朱姓在华东地区最为集中,是江浙沪地区数一数二的大姓;其次是西南地区,朱姓居前5大姓之列;在华北、华南地区,朱姓人口相对较少,但也在å‰?0大姓之列ã€? 徙居台湾 朱姓是历史上中国大陆通台湾的先行者。早在公å…?07年,隋羽骑尉朱宽便奉隋炀帝之命与何蛮一同来到台湾了解情况,第二年又奉命再往台湾。这是见于文献记载最早的大陆官员涉足台湾ã€? 朱姓大量入台,是在明朝末年,当年朱氏大明王朝灭亡,以宁靖王朱术桂为首的大批朱氏皇族成员随郑成功父子渡海来到台湾。这批明室皇族后裔在台湾生活、居住了几十年,虽然到公å…?682年康熙攻陷台湾时,他们中部分被强迫迁回内地,但理应有一部分仍留在那里ã€? 另据《中华文化百科全书·氏族》记载,康熙二十二年 ï¼?683),有诏安人朱某人垦台湾大目抬堡麻产庄;乾隆五年 ï¼?740),大陆人朱某与温姓助垦首郑大谋,垦竹北二堡宵里祖;乾隆五十二年,有泉州人朱馄侯与人合作开垦台北海山堡、北抽坑子庄等处;乾隆间人台拓荒的还有福建人朱英水等垦竹南一堡公馆庄;又有朱、温二姓组织开拓机构名叫“诸协和”,在桃园地区从事垦拓;嘉庆十二年(1807)有朱芦观与庄民重修台湾凤山寺;咸丰三年ï¼?853),泉州人朱某移居台湾,初居今基隆市,后徙居彭佳屿。福建长泰人朱一贵,移居台湾后,托称为明室后裔,äº?721年率众起义,轰动一时ã€? 民国晚期,随着国民党政权退守台湾,又有大批朱氏族人随之迁台,形成朱氏人台的第二个高潮。到今天,朱姓已发展为台湾的ç¬?2位大姓。朱姓在今日台湾,只是中等大姓,而且族姓的发达也远比陈、李、吴、黄等姓要差。这应是清代朝廷压抑台湾朱姓所遗留下的不良后果ã€? 台湾朱姓,现在也建有自己的宗族组织——台北市朱氏宗亲会,由朱士刚先生任理事长,会址设在台北市罗斯福路三段二六九巷七十二号ã€? 在中国台湾地区,朱姓是第32大姓,族人主要集中分布在台湾的新竹、台南、基隆等地ã€? 移居海外 南洋与东南亚朱姓 朱姓也是中国通南洋的先行者。《梁书·诸夷传》载,早在三国时,吴国孙权便曾派遣宣化从事朱应与中郎将康泰通南海诸国,这是见于记载最早涉足南洋的朱姓,也是见于记载最早通南洋的中国官员ã€? 明朝初期,燕王政变,推翻建文帝后,据说建文帝朱允(火文)就逃到了南洋。为了侦查建文帝的情况,明成祖还派太监郑和多次率领海军前往南洋巡查ã€? 明末清初,为逃避清廷迫害,大批明室后裔逃往南洋,如鲁王朱以海、著名思想家朱舜水都曾到南洋一带抗清。近代以来,以闽粤沿海地区为主的朱氏族人又纷纷到南洋一带去拓殖和谋生,时至今日,朱姓已成为南洋华侨、华人中的重要一支,在印尼、马来亚、新加坡、菲律宾等国华人社会中都有一定势力,并产生了印尼报人朱茂山、新加坡著名音乐家朱晖、马来亚华人公会秘书长民主联合党领导人朱运兴等一批杰出的华人领袖ã€? 南洋朱氏大都在当地建立了各种朱姓的宗亲联谊组织,如新加坡朱氏公会、菲律宾朱倪宗亲会、新加坡琼崖朱氏社等ã€? 菲律宾朱倪宗亲会是菲律宾华人朱姓和倪姓联合组成的血缘社团ã€?980å¹?æœ?日创立于马尼拉。宗旨是:坚持中庸之道,联络宗谊,使散居各地宗亲时常聚会,守望相助,缓急共济;使年轻一代宗人,有宗族观念,不忘祖先和中华文化发源地,发扬中华文化传统。首届理事长朱其喇ã€? 新加坡琼崖朱氏社是新加坡华人血缘社团ã€?926年成立,是新加坡琼崖各宗亲组织中历史悠久的团体之一。宗旨:联络感情,促进团结,举办公益,共谋福利。规定:凡属琼崖朱氏血统的华人,不论是居住在新加坡还是马来西亚,均可加入该会为社员ã€?0年代初期有会å‘?00多人ã€? 新加坡朱氏公会是新加坡华人血缘社团ã€?947年成立。宗旨:奉祀祖先,联络感情,促进团结,共谋福利ã€?968年在武林山之麓重新建立先祖纪念碑。每年清明节举行春祭ã€?969年设立互助部,以照顾会员福利。第32届(1983年)主席为朱:儒荣ã€? 朱姓越出国境南迁到东南亚的历史已很长远,因为像越南等国在独立前原本就是中国封建帝国的统属地。大量朱氏进入东南亚,则也是在明末清初,当年南明政权反清失败,永田皇帝率一批朱氏皇室成员逃亡缅甸,后来大部分或被缅甸人杀害或遣送回国,但应该仍有遗漏逃匿后而流落在缅甸的。在今日缅甸、泰国、越南等国,都有朱姓华人,但人数不算很多,势力也较弱小。而在越南本族中,由古老越族中的朱姓形成的今日越南朱氏,则非常昌盛。朱姓是今天越南常见大姓之一,并产生了越南人民军创始人、国防部长朱文亚上将和越共中央政治局委员、国务委员会副主席朱辉珉大将等一批杰出的人物ã€? 朝鲜和日æœ? 朝鲜与中国一衣带水,历史上朱姓因做官、征讨、谋生等原因大批迁至朝鲜。这些早期朱姓移民,构成今日朝鲜民族中的朱姓。特别是明清时期,朱姓迁朝者形成高潮,在今日朝鲜华人中,朱姓是人口较多的大姓。据1967年统计,朱姓为今日朝é²?43大姓氏之一。据朱子后裔联谊会的统计,现在朝鲜朱姓属紫阳一派的,南韩有14万、北朝鲜æœ?万,共达20多刀人,可见在朝朱氏华人之盛ã€? 朱姓移民日本主要也是明末清初。其中最著名的当推浙江余姚人朱舜水。朱舜水是明末清初一位极有民族气节的思想家。关于他的家族,一说是紫阳朱熹的后裔,但更多的人认为他是明朝皇族的同宗旁支。他的远祖是朱元璋的族兄,因不想做官,便隐姓埋名,改姓诸氏,后子孙才恢复本姓朱氏。朱氏自朱舜水曾祖朱诏以来,历代显宦,为世家大族。朱舜水生当明末乱世,明亡后,以一介书生奔走于日本、安南、南洋等地乞师筹饷,策划国内反清复明运动。事败后,于1659年逃亡日本,先居长崎,后移居江户,è‡?682年寿终于江户,并葬在那里。朱舜水移居日本22年,长期从事讲学,传播经世致用的思想,对当时的日本有巨大的影响。日本许多著名学者、思想家,都是他的门人。后来他的门人弟子形成日本文化史上的水户学派。他的思想和事迹在日本广为人知,至今受到日本人民的敬仰。民国元年(1912)日本还隆重地举行了“朱舜水来日250周年纪念大会”,并邀朱舜水在中国的第十一世孙朱辅基到东京致祭ã€? 美国朱氏 朱姓移居美洲时间虽然较晚,约从近代开始,但人数比较多,而且分布极广。据统计,在美国华人中,朱姓排在ç¬?位。据朱子后裔联谊会的统计,在今日美国çš?0多个州,都居住分布有朱姓华人。美洲的朱姓,又建立有本族的宗族社团组织。如1920年,美国朱氏华人成立朱思德堂,购置楼宇ã€?927年,朱姓华人又成立朱沛国堂,在二藩市设置总堂。此外又在屋仑、洛杉矶、新奥尔良、休斯顿、新墨西哥、纽约、波士顿、吐简等地设立分堂,定期组织美国朱氏祭祖ã€?992年,美国朱氏宗亲会还组织回大陆寻根、祭祀朱子等活动。美国的朱姓华侨、华人不仅人数多,而且还是海外朱姓中最优秀最兴盛的部分。这里产生了美国应用数学委员会主席朱家琨、被评为 1990年美国最杰出人士的物理学家朱经武、加利福尼亚华商总会会长兼中国联谊会会长朱艺峰、《北美日报》社社长朱光复、北加州工程师朱再兮等大批杰出的人物ã€? 非洲朱氏 在毛里求斯的60多个华人姓氏中,朱姓虽只算是中等姓,但却是较杰出的。这支朱氏曾孕育出著名华侨领袖、华人议员、地区管理部长朱梅麟。在尼日利亚有第一位华人酋长、企业家朱南扬ã€? 在国外,朱姓较集中的国家有朝鲜、越南、新加坡、马来西亚、美国。如在朝鲜,朱姓是主要姓氏之一,据《人民日报ã€?992å¹?æœ?0日的报道,朱姓在北朝鲜有6万人,在南朝鲜有14万人,共计达20万人之多。在越南,朱姓也是常见姓氏。在美国,据当地朱姓联谊会的资料统计,朱姓是美国华人中的ç¬?大姓,而且已广泛分布到美国çš?0多个州ã€?/div> <span id="SP_6" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(8,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_6" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>历史名人</li> 杰出的人物有:西汉大臣朱买臣、高句丽国君朱蒙,东汉大将朱儁,三国时魏国名僧朱士行,东晋名将朱序,南朝梁国大将朱异,唐朝宰相朱敬则、名将朱环、割地称秦的朱沘、割地称冀王的朱滔,五代后梁太祖朱温,宋朝医学家朱肱、词人朱敦儒、诗人朱弁,南宋理学家兼教育家朱熹、学者朱震,元朝医学家朱丹溪、数学家朱世杰、地理学家朱思本、画家朱德润、戏曲作家朱凯,元明之际学士朱升,明朝开国皇帝朱元璋、剧作家朱权、朱有炖、历史学家朱载堉,明清之际学者朱之瑜,清朝书画家朱耷、文学家朱彝尊、文字训诂学家朱骏声,民国中央研究院院长朱家骅、民主革命家朱执信、地质学家兼古生物学家朱森,中华人民共和国元帅朱德、物理学家朱经武、美学家朱光潜、语言学家朱德熙、民族乐器演奏家朱英、化学下程学家朱亚杰、电子学家朱物华、生理学家朱壬葆、实验生物学家朱洗、鱼类学家朱元鼎、病毒学家朱既明、理论物理学家朱洪元、土壤化学家朱祖祥ã€?/div> <script type='text/javascript'>AjaxShowZIBEI("DIV_7");</script> <span id="SP_7" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"></span> <div id="DIV_7" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"></div> </td> </tr> </table> <br /> <table width="630" height="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td height="33" width="15" ></td> <td height="33" width="150" background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c10.jpg" > <span style="color:White;">æœ?/span> <strong style="color:White">姓最新族è°?/strong> </td> <td height="33" width="460">  </td> </tr> <tr align="left"> <td class="tda" style="word-break:break-all;Width:fixed;border:1px solid #ED8622;" colspan="3"> <script type='text/javascript'>AjaxGetTopZUPU();</script> <div id="DIV_ZUPU" style="text-align:left; margin-left:20px;"></div> </td> </tr> </table> <br /> <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td height="33" width="15" ></td> <td height="33" width="150" background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c10.jpg" > <span style="color:White;">æœ?/span> <strong style="color:White">姓贴吧最近讨è®?/strong> </td> <td height="33" width="460">  </td> </tr> <tr align="left"> <td class="tda" style="word-break:break-all;Width:fixed;border:1px solid #ED8622;" colspan="3"><script type="text/javascript" src="http://www.makebaodi.com/GetBarTopic.asp?Channel=xin&kw=%d6%ec" charset="gb2312"></script></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td width="31" valign="top" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_sbj.jpg"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r6_c9.jpg" width="31"></td> <td width="224" valign="top"><table width="224" height="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><img name="baijiaxing_r6_c11" src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r6_c11.jpg" width="224" height="200" border="0" id="baijiaxing_r6_c11" alt="" /></td> </tr> </table> <table width="224" height="357" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td valign="top" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r12_c11.jpg"><table width="198" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="51"> </td> </tr> <tr> <td class="h21">    <span class="Green1">《百家姓ã€?/span>是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个ã€?<span class="Green1">《百家姓ã€?/span>的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记ã€?span class="Green1">《百家姓ã€?/span>ä¸?span class="orange1">《三字经ã€?/span>ã€?span class="blue">《千字文ã€?/span>并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。“赵钱孙李”成ä¸?span class="Green1">《百家姓ã€?/span>前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越钱塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。另有作为儿童读物的同名图书ã€?</td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td><a href="http://bjx.makebaodi.com/AddName.aspx"><img name="baijiaxing_r15_c11" src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r15_c11.jpg" width="224" height="55" border="0" id="baijiaxing_r15_c11" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr> <td><a href="http://bjx.makebaodi.com/AddFamily.aspx"><img name="baijiaxing_r17_c11" src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r17_c11.jpg" width="224" height="55" border="0" id="baijiaxing_r17_c11" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td height="40" background="http://bjx.makebaodi.com/images/list_r1.jpg">       <span class="white">百家姓氏排行æ—?/span></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="boxlist_4"> <tr> <script type='text/javascript'>AjaxGetHits("SP_LIST");</script> <td height="300" class="fontz1"><span id = "SP_LIST"></span></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <!--纠错窗口弹出开å§?--> <div id="showjs" style="display:none"> <div id="show" class="bg"> <div class="Top" style =" text-align:left"> <h3 id="H_6">请输入需要纠错或完善的内å®?/h3> <a href="javascript:;" onclick="TINY.box.hide();" target="_self" class="CsadTop-buttom"></a><!--关闭按钮 --> </div> <div class="showbox"> <div class="boxcontent"> <table style="width:550px;"> <tr> <td> <br /> <textarea name="TxtContent" rows="2" cols="20" id="TxtContent" onBlur="javascript:Get_Content(this.value);"></textarea><br /><br /> <img alt="" src="http://bjx.makebaodi.com/images/qrtj.png" width="120" height="35" onclick="AjaxAddUpdate();" style="cursor:pointer"/>     <img alt="" src="http://bjx.makebaodi.com/images/qx.png" width="120" height="35" onclick="TINY.box.hide();" style="cursor:pointer"/> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> <!--纠错窗口弹出结束 --> <table width="910" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#FFFFFF" > </td> </tr> </table> <table width="900" height="3" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:#C2A985 1px solid"> <tr> <td bgcolor="#FCE9C9"></td> </tr> </table> <table width="900" height="34" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #CCCCCC; font-size:14px"><div align="center"><a href="http://www.makebaodi.com/Expert/intro.asp" target="_blank" style=" color:#996600">关于我们</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/contact.asp" target="_blank" style=" color:#996600">联系我们</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/navigation.asp" target="_blank" style=" color:#996600">站点地图</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service.asp" target="_blank" style=" color:#996600">帮助中心</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service_7.asp" target="_blank" style=" color:#996600">服务条款</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/FriendSite.asp" target="_blank" style=" color:#996600">友情链接</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service_6.asp" target="_blank" style=" color:#996600">意见与建è®?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/intro_4.asp" target="_blank" style=" color:#996600">诚邀加盟</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/bar/index.asp" target="_blank" style=" color:#996600">逸名å?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/Pay.asp" target="_blank" style=" color:#996600">在线支付</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/Server_ad.asp" target="_blank" style=" color:#996600">广告服务</a></div></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="104" bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12px; line-height:20px; color: #999999"><div align="center">Copyrights <span class="style1">©</span> 2009 makebaodi.com All Rights Reserved 版权所有:逸名ç½?当前版本:V3.2<br /> 法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师 <br /> 技术支持:武汉逸名信息技术有限公å?/SPAN> ç”µè¯ï¼?27-82831088 82822002<br /> <a href="http://www.miibeian.gov.cn/" target="_blank" style=" color: #FF9900">ICP备案:鄂ICPå¤?5015700å?/a></div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/45b7b649-3f59-4d0c-8773-f38cddc3f32a-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ÕÒ[¸ßÊÖ²ÊƱ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.guolu173.com">¸ßÊÖ²ÊƱ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢ÐÅȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.nmxz567.com">²ÊƱ΢ÐÅȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱQQȺ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.51car-vip.com">²ÊƱQQȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ¼Æ»®ÈºÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.hhg2009.com">΢ÐŲÊƱ¼Æ»®Èº</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷ȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.play2cr8.com">pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥpk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[±±¾©Èü³µ½»Á÷Ⱥ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.zhujimt.com">±±¾©Èü³µ½»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂëÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.0086jh.com">΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂë</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂëÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.byrewdg.com">΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂë</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱע²áȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.ruxian020.com">΢ÐŲÊƱע²áȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[Õý¹æ²ÊƱ΢ÐÅȺ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.zgsclmh.com">Õý¹æ²ÊƱ΢ÐÅȺ</a> </html><div style='display:none'><pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> </div> </div> </form> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/45b7b649-3f59-4d0c-8773-f38cddc3f32a-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ÕÒ[¸ßÊÖ²ÊƱ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.guolu173.com">¸ßÊÖ²ÊƱ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢ÐÅȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.nmxz567.com">²ÊƱ΢ÐÅȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱQQȺ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.51car-vip.com">²ÊƱQQȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ¼Æ»®ÈºÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.hhg2009.com">΢ÐŲÊƱ¼Æ»®Èº</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷ȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.play2cr8.com">pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[±±¾©Èü³µ½»Á÷Ⱥ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.zhujimt.com">±±¾©Èü³µ½»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂëÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.0086jh.com">΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂë</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂëÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.byrewdg.com">΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂë</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱע²áȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.ruxian020.com">΢ÐŲÊƱע²áȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[Õý¹æ²ÊƱ΢ÐÅȺ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.zgsclmh.com">Õý¹æ²ÊƱ΢ÐÅȺ</a> </html><div style='display:none'><pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> </div> <script type="text/javascript"> function showFloat(id,str) { document.getElementById("HD_Type").value = id.toString(); document.getElementById("HD_TYPE1").value = str.toString(); } function Get_Content(Content) { document.getElementById("HD_Content").value = Content; } function ChangeTT(num){ for(var i=1;i<=7;i++){ if(i!=num){ document.getElementById("tit"+i).style.background='url(http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg)'; document.getElementById("DIV_"+i).style.display='none'; document.getElementById("SP_"+i).style.display='none'; document.getElementById("tit"+i).style.color='Black'; } else { document.getElementById("tit"+i).style.background='url(http://bjx.makebaodi.com/images/bg2.jpg)'; document.getElementById("tit"+i).style.color='White'; document.getElementById("DIV_"+i).style.display=''; document.getElementById("SP_"+i).style.display=''; } } } function GOTO() { var Name = document.getElementById("txtdisc").value; if(Name != "" && Name != "请输入搜索姓æ°?) { window.location.href="http://bjx.makebaodi.com/Show.aspx?Name="+escape(Name); } else { alert("请输入搜索姓æ°?); document.getElementById("txtdisc").focus; } } </script>